Informatieanalist en -architect

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Consultant, Architect, Business & Informatie-analist
Functie Informatieanalist
Functietitel Informatieanalist en -architect
Aantal posities 1
Aantal uur per week 32,00
Startdatum opdracht 27-9-2021
Einddatum opdracht 10-12-2021
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           6-9-2021 11:00
Functiebeschrijving

Informatieanalist en -architect
(ZZP niet mogelijk)

Deadline: 3-9-2021 11:00
Locatie: Den Haag

Startdatum:27-9-2021
Einddatum: 10-12-2021

Inzet: 32 (meer bespreekbaar)

Taal aan te leveren CV: NL

Remote: ja Tijdens Corona

Taaleisen: NL

ZZP: nee niet mogelijk

Functienaam: informatieanalist en -architect

SZW heeft in juli jl. besloten tot een freeze op de doorontwikkeling van Digidos, gegeven o.a. de noodzaak van migratie en upgrade in relatie tot de beschikbare capaciteit. Deze freeze geldt in elk geval t/m Q1 2022. Daarmee is dit tevens een goed moment om een onderzoek uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van Digidos. Het huidige Digidos beantwoordt (nog) niet aan de moderne architectuurstandaarden (5-laags architectuur; Common Ground), maar ook leverancier OIS is zich bewust van de noodzaak tot doorontwikkeling en compliant zijn aan de moderne standaarden.

Het voorgestelde onderzoek is noodzakelijk om de verschillende scenario’s in kaart te brengen aangaande al dan niet continuering van Digidos voor SZW op de langere termijn (lees: binnen 3 a 5 jaar), en de voor- en nadelen van het gebruik van de concernbrede generieke voorzieningen voor SZW. Aan de hand daarvan kan SZW eind 2021 een onderbouwd besluit nemen en met ingang van 2022 gaan koersen op het preferente scenario.

Functiekwalificaties

We zoeken een informatieanalist / architect met de volgende kwalificaties:

• Kandidaat heeft WO/HBO werk- en denkniveau; • Kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring als senior informatie-architect; • Kandidaat heeft ervaring met het analyseren van gemeentelijke processen, het uitvoeren van informatiekundige onderzoeken en het opstellen van business- en solution-architecturen; • Kandidaat heeft gedegen kennis van en inzicht in de werking van de belangrijkste applicaties van dienst SZW van gemeente Den Haag (minimaal van Digidos, Socrates, Allegro); • Kandidaat communiceert mondeling en schriftelijk op uitstekende wijze • Kandidaat heeft ervaring met gemeentelijke processen.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx