Informatie Architect

Functie:                                       Informatie Architect
Startdatum:                                 24-10-2021
Aantal uur per week:                  18 uur per week 
Tarief:                                           € Marktconform

Periode:                                       t/m 30-04-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                        Rotterdam / Thuis
Deadline:                                      29-09-2021 08:00
ZZP:                                              Nee
Aanvraagnr:                                 20210924_11

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Rotterdam, zoeken wij een Informatie Architect
 voor 18 uur per week met als startdatum: 24-10-2021.

Jouw opdracht
Eind 2019 heeft de Algemene Deelnemers Vergadering van Wigo4it besloten om de G4 samenwerking op het gebied van de IT-dienstverlening voor de domeinen Klantinteractie, Werk en Zorg te stoppen. Van de huidige drie gebruikers van Socrates Zorg hebben Utrecht en Den Haag aangegeven niet verder te gaan met Wigo4it. Rotterdam heeft het besluit genomen wel door te gaan met de verdere ontwikkeling van Sorga.
 
In 2020 zijn verschillende scenario’s onderzocht om te bepalen op welke wijze dit zou moeten gebeuren. Er is gekozen voor een variant waarbij het softwareprogramma Sorga, nu in bouw, ontwikkeling en beheer bij Wigo4it, overgaat naar Rotterdam. Hierbij wordt ook het vaste personeel dat nu werkzaam is voor Sorga overgenomen door Rotterdam. Uitgangspunt is daarbij wel dat er na overname een team staat dat uitgerust is met de verschillende disciplines benodigd voor het verder bouwen, ontwikkelen en beheren van de software.
Rotterdam zal over de software Sorga, per 1-1-2022, eeuwigdurend gebruikersrecht ontvangen en zal vanaf die datum in eigen beheer de software verder ontwikkelen. Alle aanpassingen aan de software zullen dan eigendom van Rotterdam zijn.
 
De klankbordgroep Sorga heeft onlangs besloten om de documenten-, voorzieningen- en persoon/relatiemodule op een andere plek in de informatievoorziening op te nemen. Uit te voeren door het ESO Team (Bestelmodule) en Topicus (Gidso).De nieuwe architectuur is een verbetering ten aanzien van data-integriteit en businesswaarde. Informatie gestuurd werken wordt eenvoudiger.
 
Wat moet worden opgeleverd?
Vernieuwde architectuur van de zorgketen. Proces van Gidso-bestelmodule-Sorga-betaaltool, inclusief nieuwe inkoop en transitie van Sorga naar Rotterdam.
 
Aanvangsdatum en einddatum.
De aanvangsdatum is 13 september 2021 en de einddatum is 30 april 2022.

Werkzaamheden

 • Sturing geven aan architecten binnen Rotterdam en wigo4IT (opereert als lead architect binnen programma)
 • Architectuurvoorstellen uitwerken en deze vertalen naar acties en adviesvoorstellen;
 • Deelnemen aan raffinement sessies (adviesrol)
 • Gekozen oplossingsrichtingen uit sessies door vertalen naar architectuur
 • Adviseren en prioriteren ten aanzien van ontwikkel pad Sorga
 • Samenhang tussen programmaonderdelen bewaken (techniek, functionaliteit en proces)

Resultaten

 • Herijkte solution architectuur Sorga (IST)
 • Solution architectuur 2021 (SOLL korte termijn)
 • Solution architectuur 2022 (SOLL ambitie lange termijn)
 • Transitiearchitectuur techniek en infrastructuur

Jouw profiel
Je bent een verbindende persoonlijkheid die acteert met begrip en sensitiviteit voor stakeholders en met gevoel voor besluitvormingsprocessen en belangen. Je bent in staat beweging te creeeren binnen een bestuurlijke omgeving als een overheidsoragnisatie en weet hoe je architectuur praktisch vertaalt naar haalbare oplossingen. Je bent communicatief sterk en hebt de focus op het bereiken van de doelen van de business op basis van architectuur. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht op programma- en directieniveau. Daarbij handel je integer en werk je richting het resultaat toe.

 
 

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van WMO en Jeugd
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen een architectuurfunctie op het gebied van Socrates Zorg/Sorga
 • Je beschikt over kennis van backoffice systemen met specialisatie op het gebied van Zorg
 • Je hebt ervaring met het regisseren en inrichten van de programma architectuur binnen een overheidsorganisatie

Functiewensen

 • Kennis van en ervaring met Bizzdesign, ArchiMate en Agile/Scrum 
 • Kennis van 5-lagen model zoals Common Ground VNG en het Novius bedrijfsarchitectuur raamwerk
 • Je hebt relevante werkervaring (soortgelijke functie) bij Wigo4IT
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx