informatie architect informatiehuishouding

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Consultant, Architect, Business & Informatie-analist
Functie Senior Technical Solution Architect
Functietitel informatie architect informatiehuishouding
Aantal posities 1
Aantal uur per week 24,00
Startdatum opdracht 16-9-2021
Einddatum opdracht 10-3-2022
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           8-9-2021 10:00
Functiebeschrijving Functienaam: informatie architect

Voor het project Informatiesystemen, onderdeel van het SZW actieplan IHH Open op Orde, zijn we op zoek naar Informatie Architect met ruime ervaring op het terrein van de informatiehuishouding in relatie tot de IT (Zaaksystemen, DMS, RMA) binnen de Rijksoverheid. Het project brengt de tekortkomingen van de betrokken informatiesystemen in context van de werkprocessen in beeld en doet hiervoor verbetervoorstellen. Daarvoor is het van belang om een goed en volledig beeld te hebben van de huidige architectuur (IST) en de gewenste (SOLL) architectuur. Als Informatie-architect pak jij dit op voor het onderdeel Informatie-architectuur en draag je zorg voor de inbedding in de overall architectuur en architectuurproducten. Je werkt nauw samen met het projectteam, CIO/CIV, DI adviseurs, systeemeigenaren en de SZW Informatiemanagers om een PSA op te stellen. Daarvoor zal in eerste instantie het bestaande applicatielandschap met (in- en externe) koppelingen voor de IHH (IST) in kaart moeten worden gebracht. Als onderdeel van de gewenste SOLL architectuur bepaal je de GAP tussen IST en SOLL en adviseer je over verbeteringen op het terrein van de informatie-architectuur. Je adviseert daarbij o.a. over het verbeteren, vereenvoudigen, standaardiseren en uniformeren van het applicatielandschap. Je acteert op basis van de aangereikte richtlijnen en kaders en de geldende wet- en regelgeving en werkt architectuurmodellen uit op basis van de geldende conventies. Je denkt proactief mee over verbeteringen in de architectuur(proces) en de visie voor de informatiehuishouding van SZW. Je werkt samen met business informatie analist(en) binnen het project aan duidelijk onderbouwde verbetervoorstellen voor de informatiesystemen binnen de informatiehuishouding. Daarnaast neem je het voortouw bij het opstellen van informatiemodellen (DUTO-eis) per werkveld.

Kennis en ervaring
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt een relevante universitaire of HBO studie afgerond.
• Je hebt ruime ervaring in de rol van informatiearchitect bij/voor een rijksoverheid organisatie.
• Je hebt Kennis van overheidsarchitecturen zoals NORA, MARIJ en EAR.
• Je hebt ervaring met de toepassing van relevante methodes en standaarden (TOGAF, BPMN 2.0, UML).
• Je hebt ervaring met tooling (zoals Mavim en Archimate).
• Je hebt ervaring met het werkveld (ECM) van informatie/document-management (DMS) en archivering (RMA)
• Je hebt kennis van de Wettelijke kaders, regels, standaarden en best-practices van Archivering, Wet Open Overheid en Document-Management en de recente ontwikkelingen en inzichten op dit terrein

Competenties
I. Je hebt sterke analytische vaardigheden en bent in staat de brug te slaan tussen visie en beleid rond informatievoorziening en de praktijk van de business.
II. Je bent een communicatieve, proactieve professional, die in staat is om op diverse niveaus binnen de organisatie overtuigend te acteren.
III. Je bent resultaatgericht en kunt een eigen visie ontwikkelen en uitdragen.
IV. Je bent gestructureerd, klant- en oplossingsgericht en hebt een dienstverlenende en proactieve instelling.
V. Je functioneert uitstekend zelfstandig en in een (project)team.
VI. Je kunt knopen doorhakken zonder de belangen van betrokkenen uit het oog te verliezen.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx