Gegevensbeheerder

Functie:                                        Gegevensbeheerder
Startdatum:                                  15-08-2021
Aantal uur per week:                   20 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Groningen 
Deadline:                                       12-08-2021 08:00
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210804_08

Omschrijving
Voor haar eindklant, Waterschap Noorderzijlvest, zoeken wij een Gegevensbeheerder voor 20 uur. Startdatum: 15-08-2021.

Je maakt deel uit van een klein kernteam (3 à 4 personen) dat is aangesteld voor de dagelijkse projectuitvoering. Het project beoogt de onderhoudslegger van de waterstaatkundige objecten in het beheergebied van het waterschap te actualiseren.  En maakt deel uit van een aantal samenhangende processen waarmee het waterschap de gegevens over onderhoudsverplichtingen op orde brengt en achterstallig onderhoud, met name van oeververdedigingswerken, wegwerkt.

De onderhoudsverplichting van oeververdedigingswerken in ons uitgebreide areaal zijn in het verleden niet goed bijgehouden en vastgelegd en ook in het onderhoud van deze werken is achterstand opgelopen. Je gaat het kernteam ondersteunen bij de ontsluiting en analyse van de onvolledige en vaak slecht toegankelijke database voor oeververdedigingswerken en de opzet van een toekomstbestendige onderhoudslegger en het daarmee samenhangende gegevensbeheer.

In de uitvoering van je taken werk je nauw samen met het team Informatie en Automatisering (I&A) van het waterschap. Het team I&A bestaat uit ruim 30 medewerkers en houdt zich onder meer bezig met (geo)databeheer, systeembeheer, netwerkbeheer, softwarebeheer en informatiebeleid.

De opzet en uitvoering van de pilot wordt aangestuurd door een projectteam waarin medewerkers vanuit verschillende teams en afdelingen die bij het beheer en/of het gebruik van de onderhoudslegger zijn betrokken, met het kernteam samenwerken.

Dit ga je doen:

 • Vanuit het perspectief van gegevensbeheer, kritisch meedenken in het projectoverleg en de projectuitvoering
 • In nauwe samenwerking met het team I&A, inrichten van de GIS-database voor de integrale onderhoudslegger, en in overleg met het projectteam en andere betrokkenen, aanpassen tot een geaccordeerde opzet is bereikt
 • Inrichten van een geografische gebruikersapplicatie (GeoWeb) ten behoeve van het implementatieproces van de pilot
 • Ondersteunen van de niet GIS-deskundige kernteam- en projectteamleden in het gebruik van de geogegevens ten behoeve van de actualisatie van de onderhoudslegger
 • Inrichting en beheer van een GeoWebapplicatie/software waarmee grondeigenaren en andere belanghebbenden inzage in de onderhoudsplichtige van oeververdedigingswerken hebben en op kaart een reactie kunnen plaatsen, en waarmee het omgevingsbeheer en gebiedsproces van de pilot worden ondersteund
 • Evalueren en invoeren van aangeleverde data vanuit de pilot en veldinventarisaties in het beheerregister
 • Uitvoeren van data-analyses ten behoeve van de vaststelling en onderhoudsplicht van oeververdedigingswerken op basis van een nieuw beleidskader/beslisboom.
 • Denkt mee en werkt voorstellen uit voor de borging van het onderhoud van het beheerregister oeververdedigingswerken en de onderhoudslegger in de toekomst
 • Beheert (tijdelijk) de onderhoudslegger en ziet daarbij toe op de kwaliteit van de gegevens volgens geldende normen. Draagt het beheer over op het moment dat daarvoor de betreffende rollen zijn toegewezen
 • Waarborgt de toepassing van een uniforme gestructureerde werkwijze

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden.

 • Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde hbo opleiding
 • Op cv minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar als Gegevensbeheerder

Functiewensen

 • Je bent een ter zake kundige professional met een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur richting geografie, informatica, cultuurtechniek, milieu of aanverwante vakgebieden
 • Bekendheid met/ervaring met ArcGIS, FME, Oracle, postGIS en GeoWeb toepassingen. Ervaring met Autocad/MAP
 • Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, binnen de overheid op het gebied van ICT
 • Kennis van waterbeheer en de ontwikkelingen daarin van geo-informatiesystemen
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx