Gegevens specialist/modelleur – IV&D-6210 (600605)

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling Central Unit 04
Werklocatie Utrecht
Segment ICT | (Atos) Consultant, Architect, Business & Informatie-analist
Functie Consultant
Functietitel Gegevens specialist/modelleur – IV&D-6210 (600605)
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 1-8-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           6-7-2021 17:00
Functiebeschrijving  

Verplicht
– Offerteformulier (bijlage) correct ingevuld mee sturen naar bfa@atos.net of toevoegen aan de aanbieding (bij “overige documenten”)
– NAW zoals in paspoort of ID vermeld
– NL-talig/Nederlands CV
Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet in behandeling genomen

 

Ministerie van Financiën / Gegevensspecialist
Location: Utrecht/Remote
Startdate: 1.8.2021 of zsm
Enddate: 31.12.2021
Employability: 36 hrs a week (90%)
Deadline: 6.7.2021 12:00 uur
Remote working possible: Yes during Covid
Language CV: Nederlands
Language Candidate: Nederlands
ZZP Ja

Opdrachtbeschrijving
De keten GKT vraagt een verkenning en analyse uit te voeren naar zowel de proceskant als de informatievoorziening (IV) van de toezichtsprocessen. Dat betekent het inventariseren van behandelactiviteiten en instrumenten die vallen onder de toezichtsprocessen, analyseren van generieke en specifieke elementen, ontwerpen van blauwdruk processen en onderzoeken waarop afwijkingen zijn tussen middelen, uitvoeringsdirecties en regionale kantoren. Onder coördinatie van een programmamanager en in samenwerking met een businessarchitect, gegevensspecialist en business axperts, dienen onderstaande producten opgeleverd te worden: – Plan van aanpak voor de verkennende fase

Achtergrond Opdracht
Na inrichting van het signaleproces en oplevering van tijdelijke signalen voorziening moet, vanuit deze tijdelijke oplossing, een verkenning gestart worden naar een duurzame/structurele oplossing. Deze verkenning is noodzakelijk omdat de duurzame oplossing onderdeel uit maakt van intensief toezicht. De uitvoering zal in ‘regulier’ toezicht plaats vinden wat een breed palet aan toezichtsactiviteiten kent. Regulier toezicht, onderdeel van het domein van Generiek Kantoor en Toezicht, dient opgewerkt te worden in de domeinarchitectuur, processen dienen (verder) beschreven en ingericht te worden en van daaruit dient vanuit generiek aanbod ondersteuning ingeregeld te worden. Voorgaande maakt dat een verkenning van de huidige situatie uitgevoerd dient te worden en dat vanuit een geoperationaliseerde fraudevisie gekeken dient te worden naar de toekomstige inrichting.

Eisen(moet terugkomen in het CV)
Afgeronde relevante WO opleiding (bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica, informatiekunde etc.)
Archimate
Enige ervaring met Enterprise Studio (of zeer grote pre)
Ervaring met SCRUM / SAFe
Kennis van Proces Modelleren en Analyseren en Bedrijfsregels modelleren 2 jaar
Ruime ervaring met diverse gegevensmodelleringstechnieken 2 jaar
Kennis van de modelleertechnieken 2 jaar

Wensen
Analytisch sterk Procesdenken Conceptueel denkvermogen Samenwerken (communicatief en klantgericht) Overtuigend Pro-actief Netwerken
Kennis en ervaring met het inrichten van processen en IT-voorzieningen binnen de belastingdienst Ervaring in het adviseren van het management van de business- en IV-organisatie.
Ervaring met projectmatig werken binnen de Belastingdienst is een pré


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx