Gegevens inwinner

Functie:                                         Gegevens inwinner
Startdatum:                                   01-07-2021
Aantal uur per week:                    40 uur per week
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Amsterdam
Deadline:                                        21-06-2021 08:00
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210618_12

Omschrijving
Voor haar eindklant, UWV, zoeken wij een Gegevens inwinnervoor 40 uur per week. Startdatum: 01-07-2021.

Alle gegevens die het UWV registreert worden binnen nu en enkele jaren namelijk samengebracht op een centrale plek: Het Data Integratie Magazijn (DIM). Nu wordt dit nog binnen 3 afzonderlijke Datawarehouses gedaan. In het DIM komen deze gegevens uit verschillende, divisie overstijgende, bronsystemen samen voor bijvoorbeeld stuurverantwoordings- en analysedoeleinden. Het DIM levert sneller de gevraagde informatie en daarnaast voldoet het beter aan de privacywetgeving.

Binnen UWV zet Data Office zich in voor een goed werkende gegevenshuishouding. Dit doen zij onder meer door beleid rondom een goede gegevenshuishouding op te stellen. Data Office stelt vast, maar voert dit beleid niet zelf uit. Uitvoeren van beleid is de verantwoordelijkheid van de divisies en staven (lees: broneigenaren) zelf. De Lokaal Gegevens Manager (LGM) is vanuit IV-perspectief verantwoordelijk om de verbinding tussen Data Office en divisie te krijgen en te behouden. Als sparringpartner voor de LGM wordt vanuit Business/ Uitvoering perspectief een Medewerker Inwinnen Gegevens gezocht binnen Gegevensdiensten.

Samen met de LGM’er en Procesontwerp zijn de eerste stappen gezet om een proces rondom data-optimalisatie in het nieuwe Data Integratie Magazijn (DIM) op te zetten. Dit proces moet zich in de toekomst op de gehele DIM keten (bronleverancier t/m afnemer informatieproduct) richten.

Activiteiten en werkzaamheden die betrekking hebben op de rol van Medewerker Inwinnen Gegevens in de komende periode: 

  • Uitvoering geven aan de Processen rondom het inwinnen van gegevens voor het DIM (nieuwe, wijzigingen doorvoeren op bronontsluitingen vanuit business perspectief)
  • Contractuele afspraken maken met leveranciers voor het veilig inwinnen van gegevens voor het DIM. Waarbij je kritisch bent op het gebruik van de richtlijnen en regels uit de AVG en het beleid van Data Office
  • Beleid Data Office borgen richting onze bronleveranciers, waarbij je moet denken aan Data Lifecycle Management (DLM), Datakwaliteit en gebruik MetaData

De rol van Medewerker Inwinnen Gegevens heeft betrekking op bronnen die worden ontsloten in het DIM. Belangrijk gegeven is dat de bronleverancier eigenaar van de data is en blijft. De hierboven benoemde activiteiten kunnen en mogen dus alleen maar plaatsvinden met toestemming van de broneigenaar. Het wordt de opdracht om als Medewerker Inwinnen Gegevens samen te werken met de broneigenaren en haar eigen toegevoegde waarde te bewijzen. Uitdaging zijn de vele stakeholders en afhankelijkheden. De Medewerker Inwinnen Gegevens wordt als een soort van ‘service’ beschikbaar gesteld en werkt vraag gestuurd. Per divisie (zelfs per broneigenaar) kunnen de wensen en behoeften op gebied van in te richten controles en te implementeren beleid verschillen. De Medewerker Inwinnen Gegevens heeft daarbij een ondersteunende rol en geen controlerende.

Werkgebied is de data binnen alle bronnen / informatieproducten die op het DIM worden aangesloten, betreft dus zowel GD als andere divisies en staven).

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

  • HBO diploma Informatiemanagement of Bedrijfskunde

Functiewensen 

  • Kennis van Datawarehouse omgeving c.q. omgevingen voor het uitwisselen van data tussen applicaties/organisaties
  • Kennis van data opslag in systemen voor primaire processen
  • Kennis van AVG, Privacy wetgeving en data beveiliging
  • Kennis van bedrijfsprocessen uit de publieke sector (bijv. SVB, Belastingdienst, Ministerie(s) etc..)Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx