Gecombineerd Projectleider/Functioneel beheerder (PL/FB) 21956

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 03
Werklocatie Bilthoven
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Project leider
Functietitel Gecombineerd Projectleider/Functioneel beheerder (PL/FB) 21956
Aantal posities 1
Aantal uur per week 32,00
Startdatum opdracht 31-8-2021
Einddatum opdracht 31-8-2022
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           3-8-2021 12:00
Functiebeschrijving Functienaam: Gecombineerd Projectleider/Functioneel beheerder

De inzet bestaat uit:
 

 1. projectleider ICT kwaliteiten heeft om:
 • Te bepalen welke aanvullende stappen moeten worden genomen om Type-Ned verder te professionaliseren, bijv. leveranciers- en contractmanagement opzetten of het instellen en begeleiden van een gebruikersgroep;
 • Het externe netwerk van medisch microbiologische laboratoria te onderhouden en uit te breiden;
 • Het op basis van de contacten in dit netwerk uitwerken en voorleggen van een toekomstvisie voor Type-Ned in relatie tot het LIMS en met instandhouding van de gewenste functionaliteit van zowel Type-Ned als de overige databases/toepassingen binnen het Moleculair Platform (MPF);
 • In het verlengde daarvan besluiten voor te bereiden en aan de juiste partij voor te leggen: de stuurgroep, managementteam, anderen.

 

 1. Als senior functioneel beheerder wordt ingezet voor Type-Ned en de implementatie van het nieuwe LIMS. Daar wordt gevraagd om:
 • De beheercomponent voor Type-Ned en voor het nieuwe LIMS in te richten, zodat een adequate, stabiele systeemtechnische ondersteuning van verschillende laboratorium processen binnen het centrum infectieziektebestrijding ontstaat;
 • Gesprekpartner te zijn voor de applicatiebeheerders van Type-Ned;
 • Coördinatie van de afstemming en het contact met interne en externe leveranciers, technisch- en applicatiebeheer, gebruikers en andere stakeholders;
 • Coördineren en aansturen van de afstemming over- en deels zelf het vastleggen van gewenste nieuwe of gewijzigde functionaliteit
 • Coördineren van de realisatie/ configuratie van de nieuwe of gewenste functionaliteit
 • Meedenken met en bijdragen aan de implementatie van een nieuw LIMS
 • Coördinatie van het opstellen  en onderhouden van documentatie waaronder procesbeschrijvingen, DAP en SLA, verwerkersovereenkomsten, data sharing agreements en het afstemmen met de betrokken partijen hierover.
 • Coördinatie van het uitvoeren van functionele testen en het organiseren/ coördineren van gebruikersacceptatietesten.
 • Het coördineren van het inrichten van incidenten- en wijzigingenbeheer

Te borgen dat de systemen voldoen aan de wettelijke vereisten t.a.v. informatiebeveiliging, privacy en archivering, in overleg met de Informatiemanager

Vereisten Profiel:
Denkniveau/Opleiding: HBO Informatiekunde, Informatietechnologie of gelijkwaardig.

 1. Geen HBO
 2. HBO-diploma – zonder “Informatie”-pakket”
 3. HBO-diploma – met Informatiekunde of Informatietechnologie
 4. HBO hoger of gelijkwaardig  – met “informatie”-pakket
 5. Aantoonbaar opgeleid als projectleider ICT

Aanvullende kennis:

 1. Kennis en ervaring binnen microbiologie, community’s en/of de overheid

Algemeen:
Projectleider

 1. Te bepalen welke aanvullende stappen moeten worden genomen om TypeNed verder te professionaliseren, bijv. leveranciers- en contractmanagement opzetten of het instellen en begeleiden van een gebruikersgroep;
 2. Het externe netwerk van medisch microbiologische laboratoria te onderhouden en uit te breiden;
 3. Het uitwerken van een toekomstvisie voor Type-Ned in relatie tot het LIMS en de overige databases/toepassingen binnen het Moleculair Platform (MPF);
 4. In het verlengde daarvan besluiten voor te bereiden en aan de juiste partij voor te leggen: de stuurgroep, managementteam, anderen.

Specifiek:
Functioneel beheer

 1. De beheercomponent voor Type-Ned en voor het nieuwe LIMS in te richten, zodat een adequate, stabiele systeemtechnische ondersteuning van verschillende laboratorium processen binnen de directie infectieziekte bestrijding ontstaat;
 2. Gesprekpartner te zijn voor de beheerders van Type-Ned;
 3. Coördinatie van de afstemming en het contact met met interne en externe leveranciers, technisch- en applicatie beheer, gebruikers en andere stakeholders;
 4. Coördineren en aansturen van de afstemming over- en deels zelf het vastleggen van gewenste nieuwe of gewijzigde functionaliteit
 5. Coördineren van de realisatie/ configuratie van de nieuwe of gewenste functionaliteit
 6. Meedenken met en bijdragen aan de implementatie van een nieuw LIMS
 7. Coördinatie van het opstellen  en onderhouden van documentatie waaronder procesbeschrijvingen, DAP en SLA, verwerkersovereenkomsten, data sharing agreements en het afstemmen met de betrokken partijen hierover.
 8. Coördinatie van het uitvoeren van functionele testen en het organiseren/ coördineren van gebruikersacceptatietesten.
 9. Het coördineren van het inrichten van incidenten- en wijzigingenbeheer  
 10. Te borgen dat de systemen voldoen aan de wettelijke vereisten t.a.v. informatiebeveiliging, privacy en archivering, in overleg met de Informatiemanager.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx