GDH – Transitiemanager 2021/0049

Opdrachtgever : (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling : West Unit 02
Werklocatie : Den Haag
Segment : ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie : Transitiemanagers
Functietitel GDH – Transitiemanager 2021/0049
Aantal posities 1
Aantal uur per week : 32,00
Startdatum opdracht 1-7-2021
Einddatum opdracht 30-9-2022
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           28-5-2021 11:00
Functiebeschrijving Functienaam: Transitiemanager

De business change managers van de gemeente Den Haag zijn eindverantwoordelijk voor de veranderingen binnen hun eigen lijnorganisatie en het realiseren van baten. Voor de uitvoering stellen zij een implementatie-/transitiemanager aan. De business implementatie-/transitiemanager is de sparringspartner van de business change managers en op managementniveau een geaccepteerd gesprekspartner.

De implementatie-/transitiemanager stuurt een team aan dat de implementatie- en veranderstrategie opstelt en uitvoert, waarmee de gebruikersorganisatie in staat is de dienstverlening conform de afspraken en visie en met behulp van het nieuwe kernsysteem te kunnen leveren.
De implementatie-/transitiemanager is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de volgende taken:
Voorbereiding
– Opstellen implementatie- en veranderstrategie, inclusief globale activiteitenplanning; – Bepalen hoe de beoogde business baten en doelstellingen gerealiseerd worden; – Opstellen van KPI’s voor monitoring; – Het inrichten van verschillende processen;- Bepalen van de acceptatiecriteria van het nieuwe kernsysteem; – Zorgen dat de huidige bedrijfsprocessen in kaart zijn gebracht en uitgewerkt zijn (IST); – Stuurt en bewaakt op de datakwaliteit van de te migreren gegevens.

Functie-eisen
De kandidaat dient te beschikken over een stevig profiel op managementniveau met ruime (aantoonbare) relevante kennis en ervaring op het gebied van implementaties en transities.
• WO werk- en denkniveau;
• Aantoonbare ervaring in en businesskennis van het gemeentelijk sociaal domein;
• Op inhoud zeer goed op de hoogte van de bedrijfsprocessen, dienstverlening en wettelijke kaders binnen het sociaal domein, bij voorkeur van het domein Werk en Participatie in het bijzonder;
• Aantoonbare ervaring met het inrichten en uitvoeren van veranderprocessen i.ir.t. digitalisering en implementeren van business applicaties, bijv. in de rol van verantwoordelijk verandermanager;
• Ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur met leiding geven aan implementatie- /transitieteams;
• Ervaring met batenmanagement


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx