Ervaren functioneel beheerder financiën

Functie:                                        Ervaren functioneel beheerder financiën
Startdatum:                                  01-10-2021
Periode:                                        t/m 01-05-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Purmerend
Aantal uur per week:                   36 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Deadline:                                       25-08-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210817_03

Omschrijving
Voor haar eindklant, de gemeente Purmerend, zoeken wij een Ervaren functioneel beheerder financiën voor 36 uur per week. Startdatum: 01-10-2021.

Als ervaren specialist richt jij je op het functioneel beheer van de applicaties binnen het cluster financiën met de focus op de softwareapplicatie van GouwIT en aanverwante zaken als dataleveringen voor o.a. de interne organisatie. Je bent primair verantwoordelijk voor het goed en veilig laten functioneren van de gemeentelijke softwareapplicaties rond belastingen, kwijtschelding en bezwaarschriften en het ondersteunen van de medewerkers in het gebruik van de applicatie(s) die hiervoor worden ingezet.

Jij analyseert meldingen en storingen en lost deze op en draagt zorg voor een gedegen en actuele documentatie. Je verzorgt het tijdig plaatsen van patches en updates. Je geeft informatiebeveiliging in je werkzaamheden een hoge prioriteit.

Een eerste stap richting de GouwIT softwareapplicatie versie 7 R2 voor belastingen is in een afrondende fase, maar vraagt nog om extra aandacht van functioneel beheer. Voor een aantal aanvullende modulen waar wij nu nog met Gouw5 werken, moet de update nog worden uitgevoerd.

Gaandeweg de opdracht zullen er naast de dagelijkse beheertaken ook technische- en inrichtingsvraagstukken komen rond doorontwikkeling van de gebruikte GouwIT software en versies. Van jou als functioneel beheerder wordt verwacht adviezen aan te leveren en mee te denken en te werken om tot goede en passende oplossingen te komen.

Ook gaan de gemeenten Purmerend en Beemster op 1 januari 2022 samen verder als één gemeente en daarvoor dienen voor het eind van dit jaar een aantal applicaties, processen en databases te worden geharmoniseerd en zo ook voor de Gouw-applicatie van GouwIT. Van jou wordt verwacht hier adviezen over te geven en, waar nodig, uitvoerende taken op te pakken bij de herinrichting (conversie en aanpassingen) van de Gouw-applicatie.

Het is jouw uitdaging als ervaren functioneel beheerder om samen met jouw collega’s uit het cluster financiën en de medewerkers binnen de uitvoerende teams dit succesvol voor ons te gaan realiseren.

Werkzaamheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de functionele inrichting van applicaties binnen het cluster financiën en verzorgt het beheer van deze inrichting met de Focus op Gouwapplicatie
 • Beantwoordt vragen en lost problemen op met betrekking tot de werking en het gebruik
 • Je vervult hierbij de linking pin functie tussen (key)users en de helpdesk van GouwIT;
 • Je registreert en bewaakt meldingen en communiceert met medewerkers over de voortgang
 • Treedt op als contactpersoon naar de leveranciers en andere stakeholders over ontwikkelingen, aanpassingen en problemen. Je zorgt voor het maken en naleven van de gemaakte afspraken
 • Signaleert de noodzaak tot functionele aanpassingen, je stelt de impact van aanpassingen vast en draagt bij aan het implementeren van deze aanpassingen
 • Adviseert proceseigenaren en key users over het gebruik en mogelijkheden van de applicaties in combinatie met de processen en doet voorstellen tot verbetering;
 • Zorgt ervoor dat de basis op orde is en beheert de documentatie over applicaties
 • Begeleidt implementaties en updates van applicaties. Je test nieuwe functionaliteiten en je let erop dat de applicaties goed blijven functioneren na aanpassingen in de infrastructuur
 • Past de documenten en vormgeving binnen GouwIT aan
 • Jij maakt overzichten, bouwt en onderhoud rapportages en maakt query’s op de database van GouwIT b.v. over de kadastrale volledigheid, status van bezwaarschriften, taxaties of van objecten etc.
 • Maakt en onderhoudt testscenario’s en je organiseert het testen bij updates en andere wijzigingen in het applicatielandschap.
 • Bent op de hoogte van (wettelijke) ontwikkelingen en neemt deel aan diverse interne en externe

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring als functioneel- of applicatiebeheerder
 • Aantoonbare kennis van de werkprocessen binnen de teams Belastingen, BAG en WOZ
 • Aantoonbare kennis van de landelijk betrokken voorzieningen, zoals BRK, LV WOZ
 • Aantoonbare werkervaring met de software GouwIT
 • Aantoonbare kennis en werkervaring met Gouw 5 en 7 R2 bij een gemeentelijke organisatie

Functiewensen

 • Jouw kennis en werkervaring van het inrichten, beheren, updaten van de GouwIT applicaties versie 5 en 7 R2 inclusief de ondersteuning aan de medewerkers in de uitvoerende teams aantoonbaar beschreven in een document (motivatie) van max. 2 a4’tjes
 • Aantoonbare werkervaring met SQL en bevragen van databases 
 • Aantoonbare kennis en technisch inzicht van de gegevensverzamelingen/ datamodellen
 • Kennis en ervaring met 1) het maken van rapportages, selecties en query’s uit de data binnen de GouwIT applicatie en met 2) uitwisseling van gegevens met in- en externe afnemers zoals DDS4All, de BAG/WOZ en LVWOZ en het zaaksysteem 
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx