Development Manager

Functie:                                         Development Manager
Startdatum:                                   ZSM
Aantal uur per week:                    32 uur per week
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 6 maanden na startdatum, optie tot verlenging 
Locatie:                                          Katwijk
Deadline:                                        12-01-2023 08:00
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20221216_14

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Katwijk, zoeken wij een Development Manager voor 32 uur per week. Startdatum: ZSM.

Unmanned Valley groeit snel en zal de komende jaren doorgroeien naar ruim 40 bedrijven en ruim 300 medewerkers en studenten. Vanwege deze groei is Unmanned Valley op zoek naar een development manager met focus op partnerships, innovatie en faciliteiten ten behoeve van drie EFRO programma’s.

Er is een fase aangebroken waarin de prioriteit komt te liggen op het succesvol verder benutten van partnerships d.m.v. partnerprogramma’s, het verder (uit)bouwen van cluster en het innovatieprogramma, en het ontwikkelen van nieuwe en bestaande (test)faciliteiten om het fieldlab naar een hoger niveau te tillen.

INHOUD VAN DE OPDRACHT

1. Het schrijven en implementeren van partnerprogramma’s en het uitbouwen van partnerships

Vanuit het EFRO programma is een consortium van partijen ontstaan. In de volgende fase is Unmanned Valley op zoek naar nieuwe vruchtbare samenwerkingen. Deze strategie dient te leiden tot een nieuw business model welke wordt opgezet voor partijen die dronetechnologie willen implementeren. Unmanned Valley beoogt hier overheden, kennisinstellingen en (middel-)grote bedrijven mee te kunnen bedienen. De strategie dient te leiden tot een snelgroeiend verdienmodel voor Unmanned Valley gebaseerd op de beschikbare faciliteiten, de expertise en “capabilities” uit de eigen organisatie en/of het ecosysteem rondom Unmanned Valley.

Wat houdt het in? 

 • Op zoek gaan naar mogelijke samenwerkingen 
 • Het acquireren en binnenhalen van partnerprogramma’s 
 • Het scherp definiëren van de doelstelling en aanpak voor overeengekomen partnerprogramma’s 
 • Het samen met opdrachtgever vastleggen van de invulling van het partnerprogramma 
 • Het calculeren van kosten voor invulling van het partnerprogramma 
 • Het overeenkomen met opdrachtgever van de opbrengsten (en de marge) van het partnerprogramma 
 • Het betrekken van de Unmanned Valley organisatie bij de invulling van het programma 
 • Het betrekken van ecosysteem en partners bij de invulling van het programma 
 • Een verlengstuk zijn voor bestaande initiatieven binnen de regio
 • Regio-overstijgende samenwerkingen koppelen en verder vormgeven

Deze opdracht maakt onderdeel uit van deelproject 2.1 Clusterontwikkeling met startup-accelerator uit het KvW-00168 programma ‘Fieldlab Unmanned Valley Valkenburg’.

2. Het verder ontwikkelen van testfaciliteiten en daaraan gerelateerde businessmodellen

Sinds de start van Unmanned Valley wordt met succes gewerkt aan de realisatie van verschillende testfaciliteiten voor het gebruik van drones. Dit betreft het R&D Buitentestcentrum en het daarbij behorende het ATM & Safetymanagement systeem, het Indoordronecentrum en de aanleg van een zogenaamde BVLOS vliegcorridor tussen Unmanned Valley. Deze vliegcorridor biedt de mogelijkheid om met drones buiten het zicht van de piloot te kunnen en te mogen vliegen (BVLOS staat voor: Beyond Visual Line of Sight). Daarnaast wordt in 2023 – onder voorbehoud van gunning door Kansen voor West – gestart met een nieuw programma waarin een akoestische meetlaboratorium en een dronestation platform worden ontwikkeld. Het meetlaboratorium heeft tot doel om objectieve standaarden te ontwikkelen voor het meten van de mogelijke geluidsoverlast door drones en draagt daarmee bij aan de sociale acceptatie van drones in de openbare ruimte. Het te ontwikkelen dronestation platform biedt mogelijkheden voor simulaties, demonstraties en campagnes. Een belangrijk element hierbij vormen de laad- en lostoepassingen die noodzakelijk zijn om drones autonomer te kunnen laten functioneren.

De testfaciliteiten moeten in de komende periode verder worden ontwikkeld en het gebruik door (externe) partijen moet worden gestimuleerd met als doel om uiteindelijk tot een kostendekkende exploitatie te komen.

Wat houdt het in? 

 • Het verder professionaliseren van bestaande (test)faciliteiten 
 • Het (mede-)ontwikkelen, installeren en activeren van het akoestisch meetlaboratorium en het dronestation platform 
 • Het aangaan van partnerships met bedrijven die geïnteresseerd zijn in de BVLOS corridor 
 • Marketing en branding van de BVLOS corridor 
 • Het bedenken en uitrollen van merknaam van de BVLOS corridor 
 • Design & build activiteiten voor de BVLOS controlekamer 
 • Het zorg dragen voor een passende “look and feel” van het reserveringssysteem met nieuwe faciliteit ten behoeve van de BVLOS reserveringen en een logische koppeling en/of doorverwijzing vanuit de website Unmanned Valley

Deze opdracht maakt onderdeel uit van: 

 • KvW-00389 REACT ‘BVLOS’, deelproject ‘Design & Build’
 • KvW-00168 Fieldlab Unmanned Valley; deelprojecten 1.1. R&D Buitentestcentrum, 1.4 Indoor dronecentrum, 1.5 Opzetten ATM & Safetymanagement systeem. Zie bijlage 1 voor beschrijving van de deelopdrachten 
 • KvW-00078 ‘Growing the Grid’ (in aanvraag); deelopdracht ‘ontwikkeling akoestische meetopstelling’, ‘ontwikkeling testopstelling dronestation network’ en ‘activatie, acquisitie en coördinatie’

3. Gereed maken fase 3 gebouw 356 – housing (start na gunning Kansen voor West: 1e kwartaal 2023)

Een onderdeel van het fieldlab is de huisvesting en het creëren van ontmoetingsplaatsen waar kennis gedeeld wordt en nieuwe initiatieven ontstaan. Vanwege het grote animo voor vestiging van bedrijven in gebouw 356 staat Unmanned Valley klaar voor het openstellen van de derde fase. Dit betekent 1400 m2 extra onderscheidende kantoorruimte in fase 3 van gebouw 356, die herontwikkeld wordt om tenminste 20 nieuwe MKB-bedrijven een vestigingsruimte te kunnen aanbieden. De start van de bouw is naar verwachting 1e kwartaal 2023. Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt deze fase voor de verdere ontwikkeling van het programma “Kantoor voor afval”, waarbij circulariteit (gebruik van circulaire materialen) en de mogelijkheid tot vestiging van kleinere bedrijven de hoofdrol speelt.

Wat houdt het in? 

 • Zsm opbouwen campagne voor potentiële huurders en samenstellen van leadlijsten met huurders/gebruikers voor eigen gebruik en RVB
 • Voor tijdens en na oplevering; acquisitie geschikte partijen voor ecosysteem 
 • Communicatie met gebouweigenaar en bestaande gebruikers 
 • Deze deelopdrachten maken onderdeel uit van KvW-00078 ‘Growing the Grid’ (in aanvraag); deelprojecten ‘uitbreiding bedrijfs- en kantoorruimte’ en ‘activatie, acquisitie en coördinatie

Functie-eisen 
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden.

 • Minimale opleidingseis: mbo
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad

Functiewensen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau 
 • Minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven en implementeren van partnerprogramma’s
 • Minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring met het (uit)bouwen van partnerships 
 • Minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring in een housing, design & build manager rol (of vergelijkbaar)
 • Minimaal 2 jaar in de afgelopen 5 jaar ervaring binnen een tech / start-up omgeving 
 • Relevant netwerk binnen de hightech / drone / sensor-based industry


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx