Defensie -MDM Hosting (19242826)

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling Central Unit 04
Werklocatie Maassluis
Segment ICT | (Atos) Beheer (functioneel en technisch), DBA & Incident-/Changemanagement
Functie OBT Ontwikkelaar overig
Functietitel Defensie -MDM Hosting (19242826)
Aantal posities 1
Aantal uur per week 32,00
Startdatum opdracht 1-8-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           4-6-2021 12:00
Functiebeschrijving MDM Hosting (Exclusief / niet publiceren)

0,8 fte MDM Hosting

Beschrijving van de activiteiten:
1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door:
– het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ).
– uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen ( NSA´s).
– het geven van functionele richtlijnen aan beheerders
– het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen;
– het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.
– het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen.
– het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.

2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door:
– het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken.
– de samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren.
– het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden.
– het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.
– het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders
– het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden

3. Draagt zorg voor het problem management door:
– het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.

Benodigde kennis en vaardigheden voor deze functie, MUST haves:
Kandidaat heeft ervaring met implementatie trajecten Mobiele toepassingen d.w.z. met EMM/EUM infrastructuren en Apps. Kandidaat heeft ervaring met het opstellen van procedures voor App deployment. Kandidaat heeft ervaring met Linux omgevingen. Kandidaat heeft ervaring met MobileIron architectuur. Kandidaat heeft ervaring met het signen/wrappen en beheren van Apps (iOS en Android). Kandidaat heeft ervaring met het beheer en monitoring van MobileIron omgevingen. Kandidaat heeft ervaring met met opzetten en beheren van Linux redhat omgevingen. Competenties: Analyseren, Samenwerken, Communiceren, Initiatief, Verantwoordelijk, Flexibel, Ontwikkelen medewerkers.

Benodigde certificaten:
Kandidaat heeft een HBO werk- en denkniveau, enerzijds door een afgeronde HBO opleiding richting ICT of techniek of anderzijds door minimaal vijf jaar werk- en denkervaring in deze richting.
Dit dient te blijken uit het CV en zal tevens worden getoetst tijdens het toelichtend gesprek. Kandidaat heeft een of meerdere trainingen gevolgd op het gebied van MobileIron architectuur.

Gewenste kennis en vaardigheden voor deze functie, NICE to have:
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Informatiebeveiliging en security maatregelen te vertalen naar UEM/EMM oplossingen. Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het analyseren van problemen (verstoringen, incidenten) binnen UEM/EMM. Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het opstellen van technische ontwerpen. Kandidaat heeft bij voorkeur vaardigheid in het opstellen van adviezen en rapportages binnen het platvorm UEM/EMM. Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Agile/scrum. Kandidaat heeft bij voorkeur algemene theoretische kennis en werkervaring van ondersteunende processen binnen ITIL.
 


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx