Datamodelleur met expertise powerdesign – GBS-5073(575788)

Opdrachtgever : (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling : Central Unit 04
Werklocatie : Apeldoorn
Segment : ICT | (Atos) BI, Big Data, GIS & ERP
Functie : Data scientist – programmeur
Functietitel Datamodelleur met expertise powerdesign – GBS-5073(575788)
Aantal posities 1
Aantal uur per week : 36,00
Startdatum opdracht 1-6-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           5-5-2021 17:00
Functiebeschrijving  

Verplicht
– Offerteformulier (bijlage) correct ingevuld mee sturen naar bfa@atos.net of toevoegen aan de aanbieding (bij “overige documenten”)
– NAW zoals in paspoort of ID vermeld
– NL-talig/Nederlands CV
Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet in behandeling genomen

ZZP is toegestaan

Datamodelleur met expertise powerdesign
Location: RemoteApeldoorn
Startdate: 1.6.2021
Enddate: 31.12.2022
Employability: hrs a week (90%)
Remote working possible: No, Only during Covid
Language CV: Nederlands
Language Candidate: Nederlands
ZZP: Ja

Opdrachtbeschrijving
Als gegevensmodelleur werk je aan het maken van logische en/of technische datamodellen. Je gaat in gesprek met de experts vanuit de verschillende domeinen bij de totstandkoming van logische modellen. Je kunt goed uitleggen hoe een model in elkaar zit. En je werkt aan het transformeren van logische naar technische datamodellen. Je hebt aantoonbare ervaring met verschillende technische datamodellen (datavault, dimensioneel, anchor modelling) en met Teradata. Je werkt nauw samen met de Enterprise Data Architect en met de overige data-architecten en -modelleurs.
Achtergrond opdracht
De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data administreren en organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Generieke Basis Voorziening (GBS), Center of Excellence Setgebaseerde Dienst (SED). IV GBS COE SED is nog volop in ontwikkeling waar het gaat om realisatie van de visie op gegevens. Wij helpen de Belastingdienst (meta)data- en modelgedreven te werken. De nieuwe werkwijze voor gegevens ontwikkelen we centraal. Het team bestaat uit interne en externe experts. De opdracht van het team is om een aantal specifieke capabilities te realiseren voor het Belastingdienst Data Platform en om de nieuwe werkwijze te borgen in de organisatie. Bijvoorbeeld door het uitwerken van methoden, technieken, hulpmiddelen en voorschriften. Op die manier kunnen we gegevens in datasets koppelen aan het juridische kader dat aan deze gegevens ten grondslag ligt. Wijzigt het juridisch kader
Dan spelen we daarop in. Wij willen kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende internationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand.

Eisen(moet terugkomen in het CV)
Ruime ervaring met logisch data modelleren, modeltransfomatie van logische naar implementatiemodellen 5 jaar
Ruime ervaring in metadatamodelleren, modelleren van masterdata en integratie modelleren, met metadata- en modelgedreven ontwikkkeling van dataverwerking (collectie, validatie, integratie, transformatie en disseminatie). 5 jaar
Aantoonbare ervaring in datamodelleren (onderscheid kunnen maken tussen logisch en technische datamodellen, architectuur en tijdspatronenen zoals bitemporaliteit 5 jaar
Ruime kennis en ervaring met Powerdesigner inclusief installatie en packaging 5 jaar

Wensen
Communicatieve vaardigheden Informatieanalyse (vertalen van informatie naar het juiste model, t.w. proces-, gegevens-, beslismodel) Inzicht in de begrippen van datamanagement (metadata, referentie- en masterdata, datakwaliteit) verbindende factor tussen business, solution architecten, datamodelleurs en ontwikkelteams
Je beheerst verschillende technische datamodelleerstijlen, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren. Kennis van modelleren in powerdesigner Configureren/Customizen/Automatiseren van Powerdesigner (extensies/GTL/Vbscript/Object Automation) Kennis van SQL Kennis van versiebeheer, repositories
Ervaring met model- en metadatagedreven voortbrenging van datalogistiek
Ervaring met het maken van implementatie modellen
Ervaring met fact based modellin


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx