Data governance manager

Functie:                                         Data governance manager
Startdatum:                                   19-07-2021
Aantal uur per week:                    32 uur per week
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Thuis / Arnhem
Deadline:                                        21-06-2021 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210614_03

Omschrijving
Voor onze eindklant, Provincie Gelderland, zoeken wij een Data governance manager voor 32 uur per week. Startdatum: 19-07-2021.

De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ict-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich met behulp van ICT-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak.

De provincie Gelderland heeft de ambitie een data gedreven organisatie te zijn. Ruim duizend bij de provincie aanwezige datasets worden nu dagelijks gebruikt bij het ontwikkelen en monitoren van provinciaal beleid of de uitvoering van provinciale kerntaken, zoals het beheren en onderhouden van de provinciale wegen.

Huidige en toekomstige wettelijke verplichtingen, zoals de Omgevingswet, zorgen ervoor dat het gebruik van beschikbare data onmisbaar is in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Binnen een data gedreven organisatie is data governance essentieel. De provincie Gelderland heeft in het afgelopen jaar een start gemaakt met de opzet van een goede data governance. De provincie zoekt een ervaren data adviseur die als data governance manager de ingeslagen weg kan organiseren en helpt deze in onze organisatie te embedden.

Programmamanager van het programma data governance. In eerste instantie als trekker, na een aantal maanden als medewerker / ondersteuner (dan is er een interne data governance manager). Werken aan werkpakketen van het programma data gedreven werken. 

Bij het gebuik maken van de verlengingsoptie wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het werkaanbod op dat moment.

Verantwoordelijkheden 
Binnen de provincie Gelderland is een team gevormd voor de voorbereiding en realisatie van alle activiteiten. De aansturing van dit team is belegd bij de data governance manager.

De opdracht van de data governance manager is het uitwerken en uitvoeren van het data governance plan.  We denken daarbij aan:

 • Het uitleggen en ‘verkopen’ van het belang van data governance in alle lagen van de organisatie.

 • Organiseren en coordineren van een netwerk met data stewards binnen de hele organisatie.

 • Beschrijven, soms selecteren en begeleiden van data stewards binnen de organisatie.

 • Beschrijven en organiseren van afspraken rondom eigenaarschap, beheer en kwaliteit van beschikbare data.

 • Het opstellen van een organisatie veranderstrategie met concrete verander- en implementatie ideeën.

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

 • Externe is inzetbaar vanaf 19 juli 2021 tot en met 31 december 2021 voor maximaal 32 uur per week
 • Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding of WO opleiding in een relevante richting (Politicologie, Bestuurskunde, Bedrijfskunde of Bestuurlijke Informatica) of over een afgeronde HBO opleiding of WO opleiding in een vergelijkbare richting
 • Externe heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2014 – heden) in het werken met data. Hierbij is externe werkzaam geweest in opdrachten/functies waarin het verzamelen of verwerken (niet het beheren) van data een belangrijk onderdeel was
 • Externe heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2012 – heden) in het werken met technologische vraagstukken en nieuwe technologie, waarbij externe de schakel is geweest tussen business en IT. Denk hier bijvoorbeeld aan het introduceren van kunstmatige intelligentie in businessmodellen of (open of big) data concepten
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014 – heden) met het opzetten van een Data Governance bij of voor een organisatie met 1000+ medewerkers

Functiewensen

 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014 – heden) met het opzetten van een Data Governance bij of voor een organisatie met 1000+ medewerkers
 • Externe kan maatschappelijke betrokkenheid aantonen in voor de provincie relevante gebieden zoals natuur of fysieke leefomgeving of klimaat, aan te tonen met voorbeelden
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het toepassen van de Agile / Scrum aanpak, aan te tonen met praktijkvoorbeelden
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx