Data Analist WPI

Functie:                                        Data Analist WPI
Startdatum:                                  Zo spoedig mogelijk
Aantal uur per week:                   32-36 uren
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m conform duur werkzaamheden, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Amsterdam
Deadline:                                       20-07-2021 08:00
ZZP:                                               Nee
Aanvraagnr:                                  20210712_05

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Amsterdam, zoeken wij twee Data Analisten WPI voor 32-36 uren per week met als startdatum: Zo spoedig mogelijk.

De Business Analist volgt relevante ontwikkelingen op gebied van wetswijzigingen, beleid, innovatie, data, wetenschap en bedrijfsvoering en beoordeelt of en wat mogelijke gevolgen zijn voor betrokken bedrijfsfuncties. Adviseert het afdelingsmanagement van WPI over de te stellen prioriteiten in het totaal aan geëiste en gewenste veranderingen. Identificeert stakeholders (omgevingsmanagement) en geeft met hen samen richting aan en vertaalt deze naar de uitvoeringspraktijk. Dit betreft o.a. systemen, processen, procedures en informatiesystemen. Vertaalt de gekozen beleidsrichting naar de benodigde werkzaamheden van de afdeling door onder andere het uitvoeren van proces- en informatieanalyse. Adviseert projecten ten aanzien van scope, doelen en oplossingen en bewaakt de gestelde eisen en valideert oplossingen. Signaleert risico’s, knelpunten en afwijkingen (en adviseert het management hoe deze te weg te nemen). Treedt op als klankbord voor de afdelingen van WPI, projectteamleden, (software)leverancier of externe partijen, is hierbij verantwoordelijk en geeft vorm en inhoud aan het relatiemanagement met alle in- en externe stakeholders/samenwerkingsverbanden (gemeentelijk, regionaal en landelijk). Vertegenwoordigt de afdeling als gelijkwaardige gesprekspartner bij diverse in- en externe overleggen op diverse niveaus.

Werkzaamheden

 • Je voert probleemanalyses vanuit organisatie, proces, mens en technisch perspectief uit
 • Je analyseert en brengt complexe processen in kaart. Bekijkt hoe dataproducten een toegevoegde waarde kunnen bieden
 • Je plant, organiseert en begeleidt verander-, verbeter- en innovatietrajecten
 • Je stelt business cases en impactanalyses op
 • Je vertaalt klantreizen naar oplossingsrichtingen, mogelijke producten of functionaliteiten
 • Je adviseert en bereidt besluitvorming voor richting daarvoor ingerichte gremia
 • Je bepaalt requirements voor technische oplossingen en programma van eisen in bredere zin
 • Je vertaalt en organiseert informatiebehoeften naar informatievoorziening en vormt spil tussen business, dataorganisatie en IT

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam
 • De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende HBO
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met projectmatig werken (LEAN/AGILE)

Functiewensen

 • Kandidaat is in het bezit van een opleiding in de richting van bedrijfsinformatica/informatica/ wiskunde/bedrijfskunde
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met verandermanagement in het sociaal domein, specifiek binnen de directies Werk, Participatie en Inkomen
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van het proces, begeleiden naar werk en participatie en gerelateerde werkzaamheden van de RVE’s Werk, Participatie en Inkomen
 • De aangeboden Kandidaat heeft kennis van systemen van WPI (RAAK, Infoview, Compas, Sonar, Socrates etc.)
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx