Coördinator Team Beheren Informatie Systemen

Functie:                                        Coördinator Team Beheren Informatie Systemen
Startdatum:                                  28-06-2021
Aantal uur per week:                   32 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 30-09-2021, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Drimmelen
Deadline:                                      24-06-2021 08:00
ZZP:                                              Nee
Aanvraagnr:                                 20210614_24

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Drimmelen, zoeken wij een Coördinator Team Beheren Informatie Systemen voor 32 uur per week met als startdatum: 28-06-2021.

Binnen de gemeente Drimmelen is het team BIS (Beheren Informatie Systemen) operationeel verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de kern informatiesystemen van de organisatie. Iedere beheerder is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het functioneel beheer en vervult tevens een regierol bij de uitvoering van de technisch- en applicatiebeheertaken die zijn uitbesteed.
De team coördinator geeft functioneel leiding aan dit team en zorgt ervoor dat, in samenspraak met de manager Middelen, de beheerders hun taken en verantwoordelijkheden -kunnen- uitvoeren. De team coördinator inspireert, faciliteert, ondersteunt en begeleidt de beheerders bij deze uitvoering en hun ontwikkeling.
Daarnaast vervult de team coördinator ook zelf een aantal uitvoerende taken.

Vakmatige taken 

 • Functioneel aansturen medewerkers van het team BIS
 • Begeleiden en coachen van deze medewerkers
 • Het bewaken van de werkvoorraad en het, met de juiste prioriteit, toekennen van capaciteit aan door te voeren wijzigingen en uit te voeren projecten
 • Het zorgdragen voor de kwaliteit van de werkzaamheden door het bewaken van een eenduidige uitvoering van processen en beheeractiviteiten
 • Het deelnemen aan verbeterprogramma’s binnen de informatievoorziening
 • Het tijdig en juist informeren van gebruikers en management van de gemeente over de status van de dienstverlening
 • Onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van het informatiesysteem
 • Het bewaken van de ICT-dienstverlening door contact te onderhouden en op operationeel niveau aansturen van de betrokken leveranciers en specialisten
 • Het monitoren en bewaken van de datakwaliteit
 • Het bewaken van de beveiligingsrichtlijnen voor de informatiesystemen
 • Een bijdrage leveren aan uitvoeren van een aantal beheeractiviteiten en procesverbeteringen m.b.t.  het oplossen van incidenten, doorvoeren wijzigingen en vooral het bewaken en monitoren van alle interfaces en koppelingen
 • Nauw overleggen met de Informatieadviseur en projectleider Informatievoorziening binnen bestaande overlegstructuren; en ad-hoc waar nodig
 • Verzorgen van een aandeel in de Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van de informatie in de door team BIS beheerde informatiesystemen

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Kandidaat beschikt over een bedrijfskundige of IT-opleiding op ten minste HBO+ werk en denkniveau
 • Kandidaat past binnen het team
 • Kandidaat heeft ruime ervaring met leiding geven en/of coördineren in een complexe -gemeentelijke- ICT omgeving
 • Kandidaat heeft kennis van of ervaring met functioneel en applicatiebeheer in een complex(er) applicatielandschap
 • Kandidaat heeft kennis van relevante processen van een gemeente en inzicht hoe de bijbehorende informatiesystemen de bedrijfsvoering van een gemeente ondersteunen

Functiewensen

 • Kandidaat heeft een communicatief sterke, assertieve persoonlijkheid met goede communicatieve vaardigheden en een duidelijk klantgerichte en resultaatgerichte instelling
 • Kandidaat is besluitvaardig, overtuigend, strak in het nakomen van afspraken maar met gevoel voor de organisatiesensitiviteit mensen kunnen overtuigen
 • Kandidaat beschikt over kennis op het gebied van BiSL en BlueDolphin
 • Kandidaat heeft kennis van een database structuur, het datamodel, schema’s etc
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx