Coördinator informatieanalyse 2848214

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Bilthoven
Segment ICT | (Atos) Consultant, Architect, Business & Informatie-analist
Functie Informatieanalist
Functietitel Coördinator informatieanalyse 2848214
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 1-7-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen Ja.
CV’s aanleveren voor           28-6-2021 12:00
Functiebeschrijving Functienaam: coördinator informatieanalyse

Binnen de programma directie COVID-19 van het ministerie van VWS is er het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van het coronadashboard. Het dashboard team bestaat uit verschillende specialistische teams (back-end, beleid, communicatie, front-end en informatie analyse) die bijdragen aan het product coronadashboard. Het informatie analyse team houdt zich bezig met de verschillende zaken omtrent de data op het dashboard en bestaat uit 3,0 fte. Voor dit team zijn wij op zoek naar een informatie analist, die daarnaast de coördinerende rol op zich neemt. De coördinator van het informatieanalyse team is het eerste aanspreekpunt voor de andere teams en afgevaardigde tijdens onder andere coördinatoren overleggen en strategische sessies.

De werkzaamheden zullen begin augustus 2021 aanvangen en in hoofdlijnen bestaan uit:
• Uitbreidingen voor dashboard sprint ready maken:* * Per nieuw onderwerp dat op het dashboard komt, of per uitbreiding/wijziging van een bestaand onderwerp moeten o.a. de volgende taken worden uitgevoerd voordat de programmeurs het kunnen inbouwen: – Afstemmen met bron/leverancier welke data de aangeleverd gaat worden. Meestal is RIVM ‘de bron’, maar we krijgen bv. ook data direct van het CBS, LCPS en NIVEL. – Het begrijpen wat deze data betekent en hoe dit geïnterpreteerd moet worden. – De kwaliteit van deze data beoordelen en evt. checks afstemmen. – Met designers overleggen hoe deze data op een begrijpbare manier op het dashboard getoond kan worden. – Uitwerken hoe het databestand gedeeld kan worden en in wat voor formaat. – Afspraken maken wanneer de data geleverd wordt en wat de frequentie is van de levering. – Eventuele benodigde berekeningen afstemmen die op basis van de data uitgevoerd moeten worden. – De data en het design doornemen met programmeurs van het Corona Dashboard. – Checken of zij daarmee voldoende kennis hebben om de data in te bouwen in het dashboard. – Vaststellen wie de contactpersonen bij bron/leverancier zijn indien er afgeweken wordt van de afgesproken datalevering (escalatieproces). – Afstemmen met communicatiespecialisten wat de begeleidende teksten bij de designs moeten worden.
• Burger en kamervragen: Op ad hoc basis vragen beantwoorden van burgers en vanuit de Tweede Kamer over het dashboard.
• Toezien op uitvoering sprintwerkzaamheden: Ondersteunen/monitoren onderwerpen tijdens sprint, deze toetsen aan Definition of Done.
• Coördinatie van het Informatie Analyse team van het dashboard: Fungeren als eerste aanspreekpunt en het verdelen van het uit te voeren werk en het overzicht houden hierop.
• Inzichtelijk maken van de keten van informatie en risicoanalyse van sterke en zwakke punten.
• Adviseren over langere termijn strategische richting van getoonde data op het dashboar

Gewenst profiel
Kandidaat dient:
• Te beschikken over minimaal een WO werk- en denkniveau (blijkend uit het CV / opgedane kennis en ervaring);
• Te beschikken over ruime kennis van- en ervaring met informatieanalyse. Een pré is ervaring met politieke beleidscontext;
• Te beschikken over ruime ervaring met het coördineren van teams;
• In staat te zijn om de schakel te vormen tussen verschillende opvattingen van specialisten uit diverse velden (zoals beleid, onderzoek etc.).


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx