Businessarchitect – IV&D-6211(600614)

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling Central Unit 04
Werklocatie Utrecht
Segment ICT | (Atos) Consultant, Architect, Business & Informatie-analist
Functie Architect
Functietitel Businessarchitect – IV&D-6211(600614)
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 1-8-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           2-7-2021 22:15
Functiebeschrijving  

Verplicht
– Offerteformulier (bijlage) correct ingevuld mee sturen naar bfa@atos.net of toevoegen aan de aanbieding (bij “overige documenten”)
– NAW zoals in paspoort of ID vermeld
– NL-talig/Nederlands CV
Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet in behandeling genomen

 

Ministerie van Financiën / Businessarchitect
Location: Utrecht/Remote
Startdate: 1.8.2021 or zsm
Enddate: 31.12.2021
Employability: 36 hrs a week (90%)
Deadline: 6.7.2021
Remote working possible: Yes
Language CV: Nederlands
Language Candidate: Nederlands
ZZP Ja

Opdrachtbeschrijving
De keten GKT vraagt een verkenning en analyse uit te voeren naar zowel de proceskant als de informatievoorziening (IV) van de toezichtsprocessen. Dat betekent het inventariseren van behandelactiviteiten en instrumenten die vallen onder de toezichtsprocessen, analyseren van generieke en specifieke elementen, ontwerpen van blauwdruk processen en onderzoeken waarop afwijkingen zijn tussen middelen, uitvoeringsdirecties en regionale kantoren. Onder coördinatie van een programmamanager en in samenwerking met een businessarchitect, gegevensspecialist en business axperts, dienen onderstaande producten opgeleverd te worden: – Plan van aanpak voor de verkennende fase – Huidige situatie (IST) van het proces en de voorziening – Stakeholderanalyse/ speelveldanalyse – Vertaling van de geoperationaliseerde fraudevisie naar aspecten voor het programma – Geconcretiseerde opdracht voor het programma (na afronding verkennende fase) Prestatiedoel: samen met de domein architect zorgen voor een opwerking in de domein architectuur

Achtergrond Opdracht
Na inrichting van het signaleproces en oplevering van tijdelijke signalen voorziening moet, vanuit deze tijdelijke oplossing, een verkenning gestart worden naar een duurzame/structurele oplossing. Deze verkenning is noodzakelijk omdat de duurzame oplossing onderdeel uit maakt van intensief toezicht. De uitvoering zal in ‘regulier’ toezicht plaats vinden wat een breed palet aan toezichtsactiviteiten kent. Regulier toezicht, onderdeel van het domein van Generiek Kantoor en Toezicht, dient opgewerkt te worden in de domeinarchitectuur, processen dienen (verder) beschreven en ingericht te worden en van daaruit dient vanuit generiek aanbod ondersteuning ingeregeld te worden. Voorgaande maakt dat een verkenning van de huidige situatie uitgevoerd dient te worden en dat vanuit een geoperationaliseerde fraudevisie gekeken dient te worden naar de toekomstige inrichting. De opdracht, onder het belastingdienstbrede programma Herstellen Verbeteren en Borgen, wordt uitgevoerd in samenwerking met een businessarchitect, dataspecialist en business experts. Onder coördinatie van een programmamanager dienen onderstaande producten opgeleverd te worden: – Plan van aanpak voor de verkennende fase – Huidige situatie (IST) van het proces en de voorziening – Stakeholderanalyse/ speelveldanalyse – Vertaling van de geoperationaliseerde fraudevisie naar aspecten voor het programma – Geconcretiseerde opdracht voor het programma (na afronding verkennende fase)

Eisen
Afgeronde relevante WO opleiding (bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica, informatiekunde etc.)
Archimate Practitioner en Foundation gecertificeerd
Bizz design
TOGAF
Enige kennis van Scaled Agile Framework en NORA
Relevante ervaring met methoden en technieken op het terrein van procesinrichting en procesontwerp 2 jaar
Je hebt uitstekende kennis van data- en kennismodellering 2 jaar
Ervaring met het inrichten van een informatievoorziening en informatiemanagement 2 jaar

Wensen
Analytisch sterk Procesdenken Conceptueel denkvermogen Samenwerken (communicatief en klantgericht) Overtuigend Pro-actief Netwerken
Kennis en ervaring met het inrichten van processen en IT-voorzieningen binnen de belastingdienst Ervaring in het adviseren van het management van de business- en IV-organisatie. Kennis en ervaring met zaakgericht werken is een préUrgency explanation
Ervaring met projectmatig werken binnen de Belastingdienst is een pré


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx