Business Projectmanager

Functie:                                        Business Projectmanager
Startdatum:                                  01-09-2021
Aantal uur per week:                   36 uur per week
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-08-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Zeist 
Deadline:                                       07-07-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210702_07

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Business Projectmanager voor 36 uren per week met als startdatum: 01-09-2021.

Als gevolg van de Wijzigingswet meldkamers is de verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van het beheer en de bedrijfsvoering van de meldkamers met ingang van 1 januari 2020 in handen gelegd van Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), een nieuwe bijzondere eenheid binnen de politie. LMS organiseert, met en voor de vier hulpdiensten, een landelijk beheerd, 24/7 bereik- en beschikbaar netwerk van maximaal tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamers, waar de hulpdiensten hun meldkamerfunctie kunnen uitoefenen. LMS organiseert hiertoe ‘voorzieningen’ die de schakel vormen tussen de vraagzijde (meer dan 52 partijen) en de aanbodzijde (een groot aantal leveranciers van producten en diensten). Naast centraal ingerichte voorzieningen en bedrijfsvoeringsonderdelen heeft LMS op elk van de 10 meldkamerlocaties een afdeling lokaal beheer, die direct in contact staat met de multidisciplinaire partijen die gezamenlijk de meldkamerfunctie uitvoeren (de centralisten van diverse disciplines). 

Verantwoordelijkheden
De business projectmanager helpt de partners op de meldkamers om de aansluit- ,landelijke- en regionale projecten in kaart te brengen en concreet te maken. Hij draagt zorg voor een goede afstemming met partners in de meldkamer, en zorgt voor een transparante en duidelijke afstemming. Hierdoor wordt het voor de partners duidelijk welke rol, met welke inspanning voor welk project op welk tijdstip van hen gevraagd wordt.

De Business projectmanager draagt zorg voor afstemming met technische projectleider(s), en lokale beheer coördinatoren waardoor integrale sturing mogelijk wordt, en gestuurd kan worden op afhankelijk heden tussen  de verschillende projecten. De Business projectmanager rapporteert aan het hoofd projecten LMS, aan de vertegenwoordiging van de partners in de meldkamer, en aan de kwartiermaker bedrijfsvoering LMS binnen de meldkamer.
 

Vakmatige taken

 • Samen met de partners in de meldkamer het in kaart brengen van de verschillende landelijke en regionale projecten
 • Samen met de partners in de meldkamer het inzichtelijk maken van gevraagde realisatie inspanning, per project, en integraal
 • Het benoemen en bewaken van afhankelijkheden van de verschillende projecten
 • Het samen met de partners afstemmen van een juiste prioritering van de benoemde landelijke en regionale projecten
 • Het benoemen, borgen en bewaken van de verschillende projectverantwoordelijkheden
 • Sturen op realisatie van projecten conform vastgestelde prioritering en afgestemde realisatie inspanning
 • Het afstemmen van de voortgang met partners in de meldkamer en overige partijen welke een inspanning voor de projecten dienen te leveren
 • Het op regelmatige basis rapporteren over de integrale voortgang van de verschillende projecten, naar benoemde stakeholders
 • Het bewaken en rapporteren van integrale risico’s en issues
 • Het begeleiden van de realisatie en bewaken van de kwaliteit van oplevering door de verschillende betrokken partijen in de projecten
 • Het onderhouden van de contacten voor afstemming integrale voortgang en voor de besluitvorming (stakeholdermanagement)

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 1-9-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-8-2022 voor 36 uur per week
 • Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige WO-opleiding. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien
 • Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige WO-opleiding. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien
 • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een complexe multi-keten context. De multi-keten dient duidelijk beschreven te worden. Bij het niet duidelijk benoemen wordt de bieding terzijde gelegd
 • Aantoonbare werkervaring met de werkprocessen en applicaties binnen (semi) overheid

Functiewensen

 • Aantoonbare werkervaring als projectmanager binnen het meldkamer domein. Beschrijf hier duidelijk het aantal jaren werkervaring en de type projecten die zijn geleid
 • Aantoonbare werkervaring met meldkamersystemen en architectuur
 • Aantoonbare werkervaring binnen de veiligheidsketen
 • Aantoonbare werkervaring in een Agile/Scrum omgeving
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx