Business Intelligence specialist

Functie:                                         Business Intelligence specialist
Startdatum:                                   ZSM
Aantal uur per week:                    36 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 30-09-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Utrecht / Thuis

Deadline:                                        02-08-2021 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210715_11

Omschrijving
Voor haar eindklant, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zoeken wij een Business Intelligence specialist voor 36 uur per week. Startdatum: ZSM.

De te werven BI specialist maakt voor de duur van de opdracht onderdeel uit van ons taakveld beheer. Het Taakveld Beheer en Realisatie voert namens het Ketenbureau regie op de continuïteit van, en (toekomstige) wijzigingen op, de keten ISD. In samenwerking met de ketenpartners Inlichtingenbureau, VECOZO en het Zorginstituut Nederland wordt de regie gevoerd op de dienstverlening en de realisatie van doorontwikkeling van de diensten en producten ter ondersteuning van de gemeenten en zorgaanbieders, CAK en SVB.

De kerntaken van Taakveld Beheer en Realisatie zijn de volgende: 3

Architectuur 

 • Roadmap en integrale planning 
 • Release- en changemanagement 
 • Regie en kwaliteit Ketentestomgeving (KTO) 
 • Service Delivery Management (SLA, DAP, SL reporting en incident mngt) 
 • Contractmanagement en financieel overzicht 
 • Beheer producten Ketenbureau 
 • Softwareleveranciersmanagement 
 • Rapportage en overleg 
 • Data en dashboards

Je kunt direct starten met een concreet project waarmee jij het verschil kunt maken:‘wachttijden’

Wachttijden

Wachttijden zijn al langer een probleem in het jeugddomein. Mede door corona is de problematiek verder toegenomen en zijn er bovendien onzekerheden met betrekking tot het jeugdhulpgebruik in de komende jaren. In het project dat we gaan starten richten wij ons op het beperken van al aanwezige onverantwoorde wachttijden én op het voorkomen van wachttijden in de toekomst.

De opgave luidt om wachttijden terug te dringen op basis van goed inzicht en overzicht. De basis voor het actief terugbrengen van wachttijden is uiteraard een goede registratie zodat gemeenten en regio’s beschikken over goede data (inzicht en overzicht) om te sturen op wachttijden. Landelijk is dit inzicht er op dit moment niet, regionaal is dit inzicht beperkt aanwezig.

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande data en inzichten. Het berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders is hiervoor de eerstaangewezen bron. Op dit moment zijn er geen landelijke definities voor wachttijden en is de verwachting dat er verschillen bestaan in de interpretatie.

Het correct analyseren, interpreteren en afstemmen van de data vormt dus een belangrijk onderdeel van de opdracht.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden 
Als Business Intelligence Specialist realiseer je samen met je collega’s en collega’s van het Inlichtingenbureau informatieproducten voor de business. Jouw specialisatie is ontwikkeling van front-end toepassingen (grafische rapporten, dashboards) en anderzijds heb je ook ervaring met het achterhalen van de informatiebehoefte.

Je bent door je overall inzicht in de materie van het Sociaal Domein in staat goed te communiceren met je collega’s en de collega’s van het Inlichtingenbureau. Je bent altijd bereid om te leren en om je eigen kennis en kunde en inzetbaarheid te vergroten en deze te delen met gemeenten en aanbieders.

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-outs. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

 • HBO afgeronde opleiding op gebied van informatievoorziening, computer science, bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde of vergelijkbaar 
 • Minimaal 3 jaar werveraing op HBO werk- en denkniveau 
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een rol als BI-specialist 
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met BI processen en de realisatie van BI producten (aangetoond in CV) 
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met PowerBI. Daarnaast heb je ook ervaring met een of meerdere van onderstaande tools en methoden: DataVault, ETL processen en DWHs, Data modellering 
 • Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het werken met de iStandaarden, je hebt eerder dashboards ontwikkeld op basis van de iStandaarden Jw en Wmo, deze ervaring blijkt uit jouw CV 
 • Je hebt zelfstandig data uit de iJw en iWmo geanalyseerd, besproken met gemeenten en/of aanbieders en adviesrapporten hierover opgesteld 
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met de ontwikkeling van datamodellen, datamarts en datawarehouses (aantoonbaar via motivatie)

Functiewensen

 • Kennis van het sociaal domein (jeugdwet/Wmo)
 • Kennis van privacy wetgeving
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx