Business Analist / Procesontwerper – O&P – 5075(571262)

Opdrachtgever : (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling : Central Unit 04
Werklocatie : Utrecht
Segment : ICT | (Atos) Consultant, Architect, Business & Informatie-analist
Functie : Functioneel Ontwerper
Functietitel Business Analist / Procesontwerper – O&P – 5075(571262)
Aantal posities 1
Aantal uur per week : 36,00
Startdatum opdracht 3-5-2021
Einddatum opdracht 30-9-2021
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           20-4-2021 17:00
Functiebeschrijving  

Verplicht
– Offerteformulier (bijlage) correct ingevuld mee sturen naar bfa@atos.net of toevoegen aan de aanbieding (bij “overige documenten”)
– NAW zoals in paspoort of ID vermeld
– NL-talig/Nederlands CV
Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet in behandeling genomen

ZZP is toegestaan

Client/Function name: Belastingdienst – Business Analist / Procesontwerper
Location: Remote/Utrecht
Startdate: 01-05-2021
Enddate: 30-09-2021 met optie op verlenging
Employability: 36 uur uur per week (90%)
Deadline: 20-04-21 einde dag
ZZP: Ja

OPDRACHTBESCHRIJVING:
Als business analist/procesontwerper werk je samen met collega’s van business en IV om inrichting, digitalisering en uitvoering van O&P processen én daarin gebruikte IV-voorzieningen te verbeteren. Je fungeert in een integraal team (met daarin business vertegenwoordigers, informatiemanagement, data&security en IV) voor een of meer van de hoofdprocessen van het SSO O&P als aanspreekpunt voor business analyse en procesontwerp. Je vertaalt samen met hen de organisatie visie naar (her) ontwerp van produkten/diensten, processen en gebruikte IV voorzieningen in de O&P processen. En maakt waar nodig business analyses van benodigde (wijzigingen in) informatievoorzieningen resp. randvoorwaarden daaraan. Je verwerkt dit in in de Belastingdienst gebruikte formats en tooling van het business IV voortbrengingsproces en de bijbehorende procesarchitectuur (BPMN 2.0/Bizzdesign).

Daarbij realiseer je in de opdrachtperiode – in samenwerking met de informatiemanager van het betreffende O&P proces ter ondersteuning van het lijnmanagement – de volgende resultaten:
1. procesarchitectuur: Uitwerking van het procesmodel van de div. SSO O&P processen (in samenwerking met architect en IV organisatie) in lijn met de domeinarchitectuur O&P (incl. verwerken
wijzigingsverzoeken in procesmodellen en/of verrijken van bestaande procesmodel met aanvullende gegevens als data, non-functionals etc).
2. business analyse IV portfolio: impact analyses, business case en ontwerp wat vanuit business perspectief de impact, mogelijkheden en (functionele) eisen zijn in de in O&P processen te gebruiken en/of te
realiseren IV voorzieningen als onderdeel van voortbrenging en beheer van IV voorzieningen (impactanalyse, business case, globaal ontwerp).
3. Procesverbetering: Je ondersteunt lijnmanagement bij inrichten, optimaliseren, en implementeren van processen zoals deze in lijnorganisatie worden uitgevoerd.

Zwaartepunt van de inzet richt zich (primair) op het O&P process van Ontwikkelen & Mobiliteit. Daarin wordt gelijktijdig gewerkt aan het opstellen en verrijken van de procesarchitectuur als het tussen business en IV uitwerken en realiseren van gerichte vernieuwingen in de leer-infrastructuur , in lijn met de Belastingdienst brede visie gericht op faciliteren van virtueel, zelfsturend en taak/performance support gericht leren en ontwikkelen.

Competenties/ervaring:
– Je hebt affectie en ervaring met HR processen, bij voorkeur Ontwikkelen & Mobiliteit.
– Je bent pro-actief, een teamplayer en gewend om in grote organisatie te werken.
– Je hebt aantoonbare ervaring met het modelleren, inrichten , beheren en verbeteren van processen en de daarin gebruikte tooling.
– Je hebt aantoonbare ervaring met het uitvoeren van business analyses ter ondersteuning van te realiseren IV voorzieningen.
– Je werkt met name samen met collega’s van O&P en IV zoals de business architect, procesonwerpers, projectleiders, teamleiders en/of inhoudelijk experts van de betreffende processen.

EISEN BIJ DEZE AANVRAAG(moet terugkomen in het CV):
– Relevante opleiding en ervaring op thema informatiemanagement
– Certificaat relevante opleiding BPMN 2.0
– Certificaat relevante opleiding business analyse/ -architectuur
– Afgeronde relevante opleiding, (min) HBO werk en denknivo
– Je hebt relevante ervaring met methoden en technieken op het terrein van busiess analyse, architectuur, procesinrichting en procesontwerp incl BPMN (5 jaar)
– Kennis en ervaring van werken in overheid resp. grote (administratieve/dienstverlenende) organisatie (2 jaar)
– Aantoonbare affiniteit en ervaring met HR processen (instroom, administratie, opleiden, vitaliteit, etc), bij voorkeur op vlak Ontwikkelen & Mobiliteit (opleiden/leren/ontwikkelen) (2 jaar)
          


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx