Business Analist IV Digitaal Werken in de Vreemdelingen Keten

Functie:                                        Business Analist IV Digitaal Werken in de Vreemdelingen Keten
Startdatum:                                  01-10-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 01-04-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Den Haag, reizen is onderdeel van het werk, oa naar Zwolle                                                                     en Odijk
Deadline:                                      10-08-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210729_06

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Business Analist IV Digitaal Werken in de Vreemdelingen Keten voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 01-10-2021.

Wij zoeken een proactieve business analist met een interesse voor de vreemdelingenportefeuille van de politie, die gemotiveerd wil bijdragen aan het vergroten van de digitalisering van de ketensamenwerking.

In het Strategisch Beleidsplan Operatien (SBO) 2017-2021 staat gemeld dat de wereld om ons heen steeds verder digitaliseert, en dat die behoefte ook geldt voor diverse ketens waarin de politie participeert (strafrecht, jeugd, migratie, etc.). Binnen de migratieketen wordt actief ingezet op digitalisering van de informatie uitwisseling tussen ketenpartners.

De implementatie en realisatie van alle noodzakelijke ontwikkelingen vindt plaats aan de hand van in het Deelberaad Keteninformatisering (DKi) vastgestelde digitaliseringsbesluiten. Na realisatie van de doelstellingen zullen alle medewerkers in de vreemdelingenketen, dus niet alleen die van AVIM binnen de politie, maar ketenbreed, (IND, DT&V, COA, KMar, DJI) de mogelijkheid hebben om real-time en online over de informatie die hij/zij voor het dagelijks werk nodig heeft (het vreemdelingenbeeld) te kunnen beschikken.

Elke dag het politiewerk ondersteunen met goede IV-oplossingen is belangrijk. We willen IV-middelen ontwikkelen die collega’s echt helpen bij hun dagelijks werk. Om de juiste dingen te ontwikkelen, is het belangrijk dat de gebruikers aangeven wat er nodig is.

We werken binnen de IV met het Scaling Agile Politiemodel, waarbij jij als business analist de vraagarticulatie verzorgt, analyses en vooronderzoeken uitvoert, de IV vraagstukken voorbereidt, uitwerkt en begeleidt bij de teams t.b.v. realisatie. Je bent daarbij ook de gesprekspartner van, adviseert de Product Owner met zijn/haar backlog. Je zoekt proactief contact met allerlei stakeholders op de onderwerpen uit de IV-keten en business. Je werkt op zowel tactisch als operationeel niveau. Met deze werkzaamheden ben je ondersteunend aan de Business Expert op het thema Vreemdelingenzaken en Migratiecriminaliteit die de contacten op strategisch niveau onderhoudt.

Organisatorisch valt de functie binnen De Dienst Informatiemanagement (IM). O.a. functioneel beheer, advisering, relatie- en service level management, gegevensgebruik en –beheer wordt door de collega’s van IM uitgevoerd. Ook bewaken we de kwaliteit en integriteit van vastgelegde gegevens. Bij de Dienst Informatiemanagement werken landelijk ruim 600 collega’s. Je werkplek is de sector Advies, bij het ondersteuningsteam dat zich bezig houdt met Vreemdelingenzaken en Migratiecriminaliteit, onder coördinatie van de Business Expert. Tevens kan je ingezet worden op andere onderwerpen wanneer dit nodig is.

Op dit moment wordt er thuisgewerkt i.v.m. Covid-19. Normaliter werk je grotendeels vanuit Den Haag, echter zul je ook af en toe op andere politielocaties werken. Wanneer het weer is toegestaan om op locatie te werken dient hier rekening mee gehouden te worden. 

Vakmatige taken 
Jij staat als Business Analist in deze wereld. Vanuit die positie haal en krijg jij opdrachten van collega’s die een nieuwe voorziening willen ontwikkelen of een al in werking zijnde product willen verbeteren. Dat varieert van een nieuwe toepassing voor de agenten op straat tot een advies over de consequenties van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is aan jou om zulke wensen concreet te maken. Dat doe je door realisatietrajecten te begeleiden en informatieprocessen te borgen. Een uitdagende klus die jij weet te klaren. Verder:

 • Adviseer je over informatievraagstukken op basis van vakinhoudelijk onderzoek, analyses en plannen
 • Vertaal je samen met de businessexpert plannen naar individuele werkafspraken;
 • Definieer je (non-)functionele vragen
 • Stel je IV-epics, capability’s, user story’s en roadmaps op en portfolio realisatieplannen

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 1-10-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 1-4-2022 voor 36 uur per week. Reizen is onderdeel van de opdracht
 • Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als IV-expert/ adviseur informatiemanagement/business analist. Andere functies, waarbij dit onderdeel van de functie was, worden terzijde gelegd
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de agile/scrum manier van werken
 • Aantoonbare werkervaring met het zelf opstellen van IV-epics, capabilities, user stories, roadmaps en het maken van functionele vragen

Functiewensen 

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als IV-expert/ adviseur informatiemanagement/business analist, binnen een organisatie met meer dan 1000 medewerkers
 • Aantoonbare werkervaring met het zelf creëren van concepten op het gebied van architectuur en requirementanalyse
 • Aantoonbare werkervaring binnen de (semi-)overheid
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx