Business Analist

Functie:                                        Business Analist
Startdatum:                                  09-08-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 09-02-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Odijk / Thuis
Deadline:                                       03-06-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210531_01

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Business Analist voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 09-08-2021.

Wij zoeken een proactieve business analist met een interesse voor het veiligheidsdomein van de politie, die gemotiveerd wil bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid.

Het werkveld van verkeer is zeer divers; veel politiecollega’s schrijven een bekeuring voor verkeersovertredingen, maar denk ook aan handhaving op complexe (Europese) Wetgeving en combineren van data t.b.v. verkeersveiligheid. Criminaliteitsbestrijding op de (water)wegen, zoals fraude, mobiel banditisme, mensensmokkel en ondermijning zijn ook onderwerpen bij Verkeer. Alle IV middelen en voorzieningen die daarbij kunnen helpen moeten goed en efficiënt werken. De gegevens die de politie vastlegt worden behalve voor handhaving en opsporing benut voor advies binnen de eigen organisatie en richting bestuur en politiek. En zo proberen we de verkeersveiligheid te vergroten.

Verkeer staat voor mooie uitdagingen met de informatievoorzieningen: zeer diverse data bevragen (van meerdere partners) middels koppelingen of andere gegevensuitwisseling en die data zo benutten dat de verkeersveiligheid en de heterdaadkracht wordt vergroot. Maar ook vernieuwende technieken toepassingen zodat de handhavingsdruk toeneemt met minder benodigde capaciteit.

Elke dag het politiewerk ondersteunen met goede IV-oplossingen is belangrijk. We willen IV-middelen ontwikkelen die collega’s echt helpen bij hun dagelijks werk. Om de juiste dingen te ontwikkelen, is het belangrijk dat de gebruikers aangeven wat er nodig is.

We werken binnen de IV met het Scaling Agile Politiemodel, waarbij jij als business analist de vraagarticulatie verzorgt, analyses en vooronderzoeken uitvoert, de IV vraagstukken voorbereidt, uitwerkt en begeleidt bij de teams t.b.v. realisatie. Je bent daarbij ook de gesprekspartner van de Product Owner en adviseert onder ander over zijn/haar backlog. Je zoekt proactief contact met allerlei stakeholders op de onderwerpen uit de IV-keten en business. Je werkt op zowel tactisch als operationeel niveau. Met deze werkzaamheden ben je ondersteunend aan de Business Expert op het thema Verkeer die de contacten op strategisch niveau onderhoudt.

Organisatorisch valt de functie binnen De Dienst Informatiemanagement (IM). O.a. functioneel beheer, advisering, relatie- en service level management, gegevensgebruik en –beheer wordt door de collega’s van IM uitgevoerd. Ook bewaken we de kwaliteit en integriteit van vastgelegde gegevens. Bij de Dienst Informatiemanagement werken landelijk ruim 600 collega’s. Je werkplek is de sector Advies, bij het ondersteuningsteam dat zich bezig houdt met Verkeer, onder coördinatie van de Business Expert. Tevens kan je ingezet worden op andere onderwerpen wanneer dit nodig is.

Op dit moment wordt er thuisgewerkt i.v.m. Covid-19. Normaliter werk je grotendeels vanuit Odijk, echter zul je ook af en toe op andere politielocaties werken. Wanneer het weer is toegestaan om op locatie te werken dient hier rekening mee gehouden te worden. 

Vakmatige taken
Je zorgt voor verbinding tussen de werelden van politieoperatie en informatievoorziening en brengt deze bij elkaar. Je zet je in voor optimalisering en vernieuwing van bestaande informatievoorzieningen. Daarbij ontwikkel je nieuwe concepten en brengt met behulp van IV het politiewerk naar een nóg hoger niveau. Verder:

 • Adviseer je over informatievraagstukken op basis van vakinhoudelijk onderzoek, analyses en plannen
 • Definieer je (non-)functionele vragen
 • Stel je IV-epics, capability’s, user story’s en roadmaps op en portfolio realisatieplannen

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 9-8-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 9-2-2022 voor 36 uur per week
 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als IV-expert/ adviseur informatiemanagement/business analist, binnen grote (meer dan 1000 medewerkers) organisaties. Andere functies, waarbij dit slechts onderdeel van de functie was, worden terzijde gelegd
 • Aantoonbare werkervaring met het ophalen en opstellen van functionele vragen
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het zelf opstellen van IV-epics, capabilities, user stories, roadmaps en het maken van functionele vragen

Functiewensen

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als IV-expert/ adviseur informatiemanagement/business analist, binnen 1000+ organisaties. Geef hier duidelijk aan hoe het stakeholderveld eruit zag en welke doelen zijn behaald
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het zelf opstellen van IV-epics, capability’s, user story’s. Beschrijf hier duidelijk de eigen rol en resultaten
 • Aantoonbare werkervaring met het zelf creëren van concepten op het gebied van architectuur en requirementanalyse
 • Aantoonbare werkervaring met het zelf opstellen van roadmaps en portfoliorealisatieplannen
 • Aantoonbare werkervaring binnen de (semi-)overheid/politie
 • (Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau) is in de richting van Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of Bestuurskunde. Andere richtingen, waarbij Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of Bestuurskunde slechts een vak was worden niet meegeteld
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx