Bestuurlijk programmamanager PGB 2.0

Functie:                                         Bestuurlijk programmamanager PGB 2.0
Startdatum:                                   01-07-2021
Aantal uur per week:                    32 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Den Haag 

Deadline:                                        28-06-2021 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210624_10

Omschrijving
Voor haar eindklant, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zoeken wij een Bestuurlijk programmamanager PGB 2.0 Werk voor 32 uur per week. Startdatum: 01-07-2021.

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen (vanuit 4 wetten) om zelf zorg in te kopen. Zorg die is afgestemd op hun persoonlijke situatie.

Voor het verwerken van de pgb-administratie is een nieuw systeem ontwikkeld – genaamd PGB2.0 – voor het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten, en het registreren en betalen van zorgdeclaraties. Het huidige systeem is namelijk ‘end of life’. Daarbij is het nieuwe systeem een flinke stap voorwaarts in de pgb-dienstverlening.

Verstrekkers (gemeenten en zorgkantoren) gaan gefaseerd – in tranches – over op het nieuwe systeem. Waar 2021 in het teken staat van de aansluiting van zorgkantoren, ligt de focus in 2022 op het aansluiten van gemeenten.

De invoering van PGB2.0 is een ketenprogramma in het sociaal domein. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is eindverantwoordelijk. Als bestuurlijk programmamanager bij de VNG ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en de coördinatie dat er binnen de bestuurlijke kaders over kan worden gegaan tot de invoering van het PGB2.0-systeem bij gemeenten. Je geeft uitvoering aan het project en werkt daarbij nauw samen met alle ketenpartners – in het bijzonder de SVB en VWS. Met hen vul je de gemeentelijke randvoorwaarden in en stem je de voorbereiding en de implementatieaanpak voor gemeenten af. Je werkt nauw samen met de mensen in je team en met beleidsmedewerkers van de VNG, die gezamenlijk beschikken over de benodigde expertise voor de uitvoering van het programma. (Denk aan: beleid en processen, communicatie, relatiebeheer, financiën en juridische zaken en beheer, testen, en acceptatie).

Dit alles vindt plaats in een complexe politiek-bestuurlijke context en binnen een keten waar verschillende partijen en rollen samenkomen en er sprake is van centrale en decentrale taken en bevoegdheden. Soms is er sprake van tegengestelde belangen en een goede samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend. Tegelijkertijd moet het systeem wel worden doorontwikkeld en stapsgewijs ingevoerd. Van de programmamanager wordt verwacht de belangen van de gemeenten goed neer te zetten en intensief samen te werken met de verschillende ketenpartijen en gemeentelijke netwerken.

Op dit moment staat het programma PGB2.0 aan de vooravond van de voorbereidingen op de landelijke aansluiting van Nederlandse gemeenten. Daarnaast wordt het komende anderhalf jaar vanuit een gezamenlijke roadmap gewerkt aan de doorontwikkeling van het PGB2.0-systeem om de noodzakelijke functionaliteit voor gemeenten te realiseren.

Voor PGB2.0 geldt ‘zorgvuldigheid, boven snelheid’. Daarom is er niet gekozen voor een ‘big bang’ invoering, maar voor een gefaseerde aansluiting op het PGB2.0-systeem. Leidend voor de implementatie is de roadmap voor de uitrol van het nieuwe systeem onder zorgkantoren en gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de implementatie ligt bij gemeenten zelf, de VNG ondersteunt de implementatie. Door zoveel mogelijk een standaardwerkwijze aan te bieden, rekening houdend met de verschillende uitgangsposities die gemeenten hebben, de markt van softwareleveranciers.

Werkzaamheden en verantwoordelijken 

 • Sturing geven op politiek-bestuurlijk niveau aan de randvoorwaarden voor implementatie bij gemeenten in een complexe ketensamenwerking
 • Eindverantwoordelijk voor de resultaten en bijdragen vanuit de VNG voor de ontwikkeling en implementatie van het PGB2.0 systeem
 • Het, in samenspraak met de projectleider, laten opstellen van een implementatieaanpak en invoeringsplan voor stapsgewijze invoering van het PGB2.0- systeem bij gemeenten, aansluitend op de veranderopgave van gemeenten
 • Relatiemanagement met ketenpartijen (o.a. VWS, ZN, SVB, ICTU) op bestuurlijk- en programmamanagers niveau. 
 • Interne afstemming binnen VNG met VNG beleid, VNG Realisatie en eventueel ook afstemming op directieniveau 
 • Neemt (plaatsvervangend) zitting in de landelijke stuurgroep (Programmaraad) en de Privacy board voor het PGB2.0-systeem namens de gemeenten 
 • Zorgt in samenspraak met het projectteam voor het verzamelen, delen en verspreiden van kennis en ervaring door afstemming met beleidsambtenaren en uitvoerders en ICT-leveranciers bij gemeenten op dit gebied 
 • Afstemmen met de projectleider voor het inrichten van het testtraject en acceptatietraject van het nieuwe PGB2.0-systeem, in samenhang met het Gemeentelijk Gegevensknooppunt voor de WMO en Jeugdwet (GGK), gemeenten en ICT-leveranciers 
 • Verantwoordelijk voor de communicatie over inhoudelijke ontwikkelingen en de voortgang van het PGB2.0 systeem vanuit de VNG richting gemeenten

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-outs. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

 • Afgeronde WO-opleiding in bestuurskunde, verandermanagement of vergelijkbaar en/of WO werk- en denkniveau met werkervaring in deze richting (bestuurskunde, verandermanagement)
 • Minimaal 5 jaar senior ervaring in rol van project- of programmamanager op het gebied van veranderopgaven van overheidsdienstverlening in complexe overheidsketens; (meerdere overheidsorganisaties en van verschillende overheden), met een relevante IV*component. * Informatie voorziening
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een politiek bestuurlijke context als adviseur, kwartiermaker of manager
 • Minimaal 3 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met de aansturing van de ondersteuning van de implementatie van landelijke programma’s en projecten vanuit een koepelorganisatie of vanuit een gemeente
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

Functiewensen

 • Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring heeft als adviseur, kwartiermaker of manager in een politiek bestuurlijke context
 • Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring als project- of programmamanager op het gebied van veranderopgaven van overheidsdienstverlening in complexe overheidsketens (meerdere overheidsorganisaties en van verschillende overheden) met een relevante IV-component
 • Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring heeft in de afgelopen 5 jaar met aansturing van landelijke implementatie programma’s en projecten vanuit een koepelorganisatie of vanuit gemeenten. Bij voorkeur in relatie tot het Sociaal Domein (WMO/Jeugdwet)
 • De aangeboden kandidaat heeft actuele inhoudelijke kennis van de ontwikkelingen op het terrein van sociaal domein (WMO/ Jeugdwet) in gemeenten
 • De aangeboden kandidaat beschikt over een aantoonbaar goed en actueel netwerk bij gemeenten én de volgende ketenpartners binnen het sociaal domein op strategisch en tactisch niveau:
  • SVB
  • ZN
  • VWS
  • ICTU
  • Per Saldo
  • BVKZ
  • CAK
  • UWV
  • CIZ
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx