Belastingdienst – Architect Dataplatform 619779

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 03
Werklocatie Rotterdam
Segment ICT | (Atos) Consultant, Architect, Business & Informatie-analist
Functie Consultant
Functietitel Belastingdienst – Architect Dataplatform 619779
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 1-9-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           16-8-2021 12:00
Functiebeschrijving

Client/Function name: Belastingdienst – Architect Dataplatform
Location: Rotterdam
Startdate: 01-09-2021
Enddate: 31-12-2021
Employability: 36 uur per week (90%)
Deadline: 16-08-21 12.00 uur
Remote work possible: No, Only during Covid
Language CV: Nederlands
Language Candidate: Nederlands
Remarks:

OPDRACHTBESCHRIJVING:
De komende jaren staat de Douane voor een grote opgave door een enorme groei van de goederenstromen. Om hierop te anticiperen heeft de Douane een visie opgesteld waarin de handhaving op basis van risico’s wordt gestuurd. Om dat te kunnen moet voor de Douanae beschikbare data optimaal worden gebruikt, de Douane wil dus meer data-gedreven werken. Door data uit eigen en externe bronnen te combineren en te analyseren, kan de Douane zijn kerntaken sneller, beter en efficiënter uitvoeren. Hierbij is het snel kunnen inspringen op nieuwe wet- en regelgeving en een breed scala aan klantvragen essentieel. Voor de verwerking van data maakt de Douane momenteel gebruik van een bestaand dataplatform. Hiervan is het de vraag of het platform kan bieden wat nodig is om data-gedreven te kunnen werken.

Van de architect wordt verwacht dat 1) hij/zij een ontwerp maakt van een toekomstbestendig dataplatform inclusief de tooling op het gebied van orkestratie en BI, datawarehouse automation, automaisering en ondersteuning van de nieuwe manier van werken; 2) een groeipad in meerdere scenario’s uitzet om vanuit het huidige dataplatform te komen tot het beoogde dataplatform. Dit doet hij/zij samen met architecten van de Douane die vertrouwd zijn met het huidige systeemlandschap, en dat alles een omgeving waarin er veel ontwikkelingen zijn die impact hebben op de inrichting van dit dataplatform.

ACHTERGROND OPDRACHT:
Het resultaat van de opdracht wordt uitgewerkt in meerdere scenario’s, scenario’s waarin het ambitieniveau varieert maar waarin de richting van het ontwerp van het dataplatform helder is. Je werkt samen met andere architecten binnen de Douane. De architect heeft kennis van data warehousing en BI en is sensitief voor de omgeving waarin de opdracht wordt uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met eisen rond informatiebeveiliging en privacy. De architect heeft een duidelijk beeld bij het migratiepad vanaf de huidige inrichting, die eerst wordt getoetst en geëvalueerd. De architect is ook de schakel vanuit het programma naar andere lopende initiatieven op het gebied van architectuur. Daarbij behartig je de belangen van het programma en de Douane als geheel.

EISEN BIJ DEZE AANVRAAG:
– Afgeronde academische opleiding op een relevant vakgebied, bijvoorbeeld informatica of bestuurlijke informatiekunde
– TOGAF gecertificeerd, ervaring met de architectuur van dataplatformen, kennis van architectuurmethoden
– Aantoonbare ervaring als enterprise architect (5 jaar)
– Aantoonbare ervaring met het opzetten van dataplatformen (aspecten uitwisseling tussen bronsystemen en dataplatform, segmentering/opbouw) dataplatform, tooling op dataplatform) (3 jaar)

WENSEN BIJ DEZE AANVRAAG:
– Helicopterview, hoog conceptueel en analytisch denkniveau
– Het kunnen denken in verschillende alternatieven, niet op voorhand zaken uitsluiten
– Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
– Goed in leggen van contacten
– Resultaatgericht
– Innovatief maar realistisch
– Bij voorkeur gewend om in overheidsorganisaties te werken, en de Douane (Belastingdienst) in het bijzonder.

     

    Apply for this position

    Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx