Applicatiemanager 2838237

Opdrachtgever : (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling : West Unit 02
Werklocatie : Den Haag
Segment : ICT | (Atos) Beheer (functioneel en technisch), DBA & Incident-/Changemanagement
Functie : Applicatiespecialist
Functietitel Applicatiemanager 2838237
Aantal posities 1
Aantal uur per week : 36,00
Startdatum opdracht 1-7-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen ja met optie op verlenging
CV’s aanleveren voor           20-5-2021 12:00
Functiebeschrijving

Functienaam: Applicatiemanager

De Applicatiemanager is verantwoordelijk voor de optimale werking van nieuwe- en bestaande applicaties bij het CIBG. Je voert regie over een gedeelte van het applicatieportfolio van het CIBG en geeft invulling aan applicatieportfolio- en application lifecycle management.
Op tactisch niveau ben je de linking pin tussen:
• de afdeling Informatievoorziening,
• adviseurs uit de klantgerichte bedrijfsonderdelen,
• de collega Applicatiemanagers uit eigen en andere clusters,
• de interne scrum teams,
• de collega’s van het Service Management team en
• de externe ICT leveranciers en hosting partijen.

De Applicatiemanager richt zich verder op kwaliteitsmanagement, Contractmanagement, Planning & Control, Financieel management en Leveranciersmanagement. Hij/zij stelt (integrale) analyses op om deze processen proactief te monitoren en waar nodig acties te initiëren, coördineren, te bewaken en te evalueren. Het is de verantwoordelijkheid van de Applicatiemanager dat daarbij continu wordt voldaan aan de vooraf afgesproken prestatiekenmerken zoals performance en bedrijfszekerheid. De Applicatiemanager is ook verantwoordelijk voor het planmatig laten onderhouden en doorontwikkelen van het applicatieportfolio. Hierbij borgt de Applicatiemanager dat wordt voldaan aan (vooraf overeengekomen) wensen van de opdrachtgever, de aansluiting op de keten van (geautomatiseerde) informatievoorziening en de geldende (kwaliteits-)kaders.

Taken:
• Opstellen van de productjaarplannen voor het toegewezen applicatieportfolio op basis van de informatieplannen, zoals opgesteld door de afdeling Informatievoorziening.
• Aantoonbaar bijdragen aan de door de afdeling Informatievoorziening op te stellen informatieplannen vanuit het eigen cluster van middelen / te realiseren dienstverlening en binnen de kaders van het Strategisch Business Plan.
• Adviseren van de productowner over prioriteitstelling van product backlog voor het toegewezen applicatieportfolio.
• Planmatig laten uitvoeren van releases die binnen het toegewezen applicatieportfolio vallen.
• Optreden als acceptant voor de releases van collega Applicatiemanager(s) in het eigen cluster. Optreden als acceptant en participant in projecten voor de onder eigen verantwoordelijkheid vallende bestaande en toekomstige applicatie(s).
• Op orde krijgen en houden van de applicatiedossiers van het toegewezen applicatieportfolio conform de binnen de overheid geldende standaarden en richtlijnen. • Opstellen van integrale begroting van de dienstverlening voor het toegewezen applicatieportfolio. Het bewaken van en rapporteren over uitnutting van de toegekende budgetten. • Bijdragen aan contractafspraken met leveranciers zoals hosting partijen. Bewaken van en rapporteren over de geleverde dienstverlening. Borgen van de continuïteit van de dienstverlening conform contractafspraken (SLA, DAP, DFA etc.) met afnemers van de diensten.

Gevraagd:
De volgende kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk om de functie van Applicatiemanager op voldoende kwalitatief niveau te kunnen uitvoeren:
• Beschikken over een WO-werk en denkniveau
• Aantoonbare kennis van en ervaring (tenminste 5 jaar) met het managen van meerdere applicaties;
• Aantoonbare kennis van en ervaring (tenminste 3 jaar) met projectmatig werken en het aansturen van technisch beheerteams;
• Aantoonbare kennis van en ervaring (tenminste 3 jaar) met het aansturen van interne en externe leveranciers (hosting en applicatiebeheer);
• Kennis van en ervaring met ASL2, BiSL, ITIL, Scrum, PMC en Prince2;
• Ervaring met managen van infrastructurele veranderingen en migraties;
• Kan regie voeren in zowel een formele als informele setting;
• Houdt ontwikkelingen en mogelijkheden op ICT-onderwerpen infrastructuur, hosting en Microsoft platformen bij en kan deze inzetten waar relevant of mogelijk


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx