Adviseur/projectleider

Functie:                                        Adviseur/projectleider
Startdatum:                                  ZSM
Aantal uur per week:                   24 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 29-12-2023, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Amsterdam
Deadline:                                       27-12-2022 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20221219_03

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Amsterdam, zoeken wij een Adviseur/projectleider voor 24 uur per week met als startdatum: ZSM.

 • Opzetten van een standaard werkproces voor het aanleveren en verwerken van digitale archieven, inclusief beschrijving en toepassing van de nodige standaarden m.b.t. aanlevervorm, metadata en technische aspecten van de databestanden zelf
 • Selectie, test, implementatie en waar nodig ontwikkeling van tools ten behoeve van gestroomlijnde aanlevering, translatie en verwerking van data en metadata die vanuit bronsystemen aangeleverd worden voor inname in de digitale archiefbewaarplaats
 • Het realiseren van faciliteiten van toegang voor verschillende soorten ambtenaren tot informatie waarop een openbaarheidsbeperking van toepassing is
 • (Door)ontwikkelen van een omgeving met standaard API’s ten behoeve van het faciliteren van (her)gebruik van de informatie die is opgenomen in de digitale archiefbewaarplaats, voor verschillende soorten doelgroepen
 • Instructie, begeleiding en opleiding van interne Stadsarchief medewerkers in relatie tot (specifiek) het in gebruik nemen van nieuwe tooling en nieuwe of aangepaste werkprocessen 
 • Overleg met de leverancier van de digitale infrastructuur van het Stadsarchief over doorontwikkeling van de digitale infrastructuur ten behoeve van de ontwikkeling van bovengenoemde werkprocessen en toegangen voor (her)gebruik
 • Afstemmen van de ontwikkelingen en nieuwe werkprocessen met stedelijke informatie- en ICT-architecten van de gemeente

Het Stadsarchief is één van de grootste archiefinstellingen van Nederland en beheert 50 kilometer papieren en 150 TB digitale archieven van gemeentelijke en particuliere herkomst. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is het stroomlijnen van de digitale informatieketen. Digitale archieven moeten op efficiënte en gestandaardiseerde wijze aangeleverd en verwerkt kunnen worden in de digitale archiefbewaarplaats. Daarbij staat een nieuw gerealiseerde digitale infrastructuur centraal, die bestaat uit een Voorportaal, Bewaaromgeving, Beheeromgeving en Raadpleegomgeving. De nieuwe digitale infrastructuur wordt in de loop van 2022 en 2023 in productie genomen. Met deze infrastructuur realiseert het Stadsarchief een toekomstbestendige basis waarmee duurzame toegankelijkheid van de digitale en papieren informatie geborgd is en de dienstverlening naar de burger optimaal vorm kan krijgen. 

De volgende stap is het aansluiten van de digitale infrastructuur op de stad (de Gemeente Amsterdam). Digitale informatie die aan het Stadsarchief wordt overgedragen wordt vanuit allerlei bronsystemen aangeleverd en moet op basis van een gestandaardiseerd, efficiënt proces en met de inzet van de een aantal tools gemakkelijk verwerkt kunnen worden. Het gaat hierbij om overbrengingen op basis van de Archiefwet 1995, informatie die via de WOO actief openbaar wordt gemaakt en archieven en collecties die door particuliere archiefvormers worden aangeleverd. Daarbij zal in veel gevallen een translatie nodig zijn, zoals mapping van metadata. Daarna wordt de informatie voor allerlei vormen van gebruik aan interne (stedelijke) en externe gebruikersgroepen via een aantal API’s ter beschikking gesteld. Belangrijke ontwikkelingen die daarin meegenomen worden zijn Common Grounds en Linked Data.

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam
 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van archivistische principes en werkprocessen
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van alle de archiefsector toegepaste standaarden (in ieder geval ISAD-G, EAD, RiC-O, TMLO, MDTO, IIIF, Skos en Premis) en ervaring met de toepassing ervan
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van Archivematica (e-depot), Memorix Nexus (metadata beheeromgeving) software voor archiefbeheer
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en praktische ervaring met script- en programmeertalen, in ieder geval SQL, SPARQL, JavaScript en Python
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van OAIS en Common Grounds
 • De aangeboden kandidaat heeft diepgaande kennis van Linked data en de toepassing ervan

Functiewensen

 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u als kandidaat de meest geschikte bent voor deze opdracht. Hieruit dient ook te blijken dat je over uitstekende Nederlandse vaardigheden beschikt
 • De aangeboden kandidaat heeft relevante werkervaring binnen de overheid


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx