Adviseur hotspot Covid-19 2858221

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Project Manager
Functietitel Adviseur hotspot Covid-19 2858221
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 13-9-2021
Einddatum opdracht 30-6-2022
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           5-9-2021 23:29
Functiebeschrijving Functienaam: Adviseur hotspot Covid-19

Betrouwbare informatievoorziening is essentieel in onze dienstverlening. Daar maken we ons als directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) sterk voor. De Corona-crisis geeft extra druk en uitdaging op het organiseren van dossiervorming en archivering rondom Covid-19, ook wel Hotspot genoemd. Met deze Hotspot vindt archivering plaats ten behoeve van eeuwigdurende bewaring. Deels voorafgaand, deels parallel aan de dossiervorming worden beleidsdocumenten opgesteld, waarin de hotspot nader wordt beschreven en afgebakend. Deze documenten worden in overleg met proceseigenaren uit de crisis en betrokken VWS-concernonderdelen opgesteld. Voorbereidend op de dossiervorming wordt de organisatie gewezen op tijdig veiligstellen van informatie.

We zoeken een adviseur op het terrein van informatiehuishouding met affiniteit op digitale informatievoorziening. Door het digitaal werken kent de informatiehuishouding vele verschijningsvormen. . Om dit goed te organiseren zoeken we een medewerker met ervaring bij de rijksoverheid, idealiter bij een kerndepartement. Het kerndepartement staat regelmatig in de publieke en politieke schijnwerpers. Dit vraagt goede communicatieve vaardigheden en bestuurs sensitiviteit. Je bent HBO-opgeleid en hebt veel ervaring met informatiehuishouding. Je weet je inhoudelijke kennis goed over te brengen naar de VWS-organisatie en betrokken medewerkers. Dit gecombineerd met inzicht in vereisten rond informatieveiligheid, integriteit en privacy bescherming. Je werkt in een team dat in staat is om onder grote druk accuraat te zijn en geen concessies te doen aan kwaliteit en volledigheid.

Gevraagde competenties en vaardigheden:
· HBO-opleiding;
· Ten minste drie jaar gespecialiseerde werkervaring op het terrein van Informatiehuishouding;
· Goede communicatieve vaardigheden en bestuur sensitiviteit;
· Goede schrijfvaardigheid, redactionele vaardigheid is een pré;
· Ervaring in vraagstukken op terrein van informatievoorziening is een pré; · Ervaring met informatievraagstukken bij een (kern)departement Is een pré;
· Affiniteit met wet- en regelgeving omtrent Wob en Archiefwet;
· Affiniteit met werken onder kaders voor informatiebeveiliging en de AVG;
· Praktische hands-on mentaliteit, oplossingsgericht, flexibel. Met behoud van kwaliteit en integriteit.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx