Aansluit coördinator DSO

Functie:                                        Aansluit coördinator DSO
Startdatum:                                  01-07-2021
Aantal uur per week:                   36 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Apeldoorn, Utrecht, Den Haag
Deadline:                                      16-06-2021 08:00 uur
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210607_03

Omschrijving
Voor haar eindklant, Het Kadaster, zoeken wij een Aansluit coördinator DSO voor 36 uur per week. Startdatum 01-07-2021.

In 2024 ondersteunt de DSO-LV gebruikers optimaal bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Aansluit coördinator DSO, die tevens als integrator lid is van het system team, die onze organisatie komt versterken.

De Aansluit coördinator DSO acteert op programmaniveau vanuit het systemteam en draagt zorg voor het aansluiten van alle leveranciers en bevoegd gezagen op het DSO. Van de Aansluit coördinator wordt verwacht dat hij eigenaarschap toont en een natuurlijke neiging heeft om permanent te verbeteren. Hij moet de gehanteerde standaarden kunnen uitdragen en consequenties op de dienstverlening kunnen inschatten. Ook heeft de Aansluit coördinator ervaring met het tot stand brengen van een ketensamenwerking in een sterk politiek- en bestuurlijk veld. De Aansluit coördinator is gewend te adviseren op programmaniveau over de werkwijze hoe te komen tot een aansluitstrategie en heeft ervaring met geïntegreerde procesketens. De Aansluit coördinator zorgt ervoor dat de betrokken serviceorganisaties de gebruiker centraal blijven stellen en dat er een goede balans wordt gevonden in het voorzien in de behoeften van initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezagen. De Aansluit coördinator maakt afspraken over de aanpak en een overall planning ten aanzien van het aansluiten van leveranciers en bevoegd gezagen. Als integrator en lid van het system team is hij/zij (mede)verantwoordelijk voor de juiste werking van het stelsel (DSO) en ondersteunt adequaat de behoefte van de diverse stakeholders en gebruikers van het stelsel.

Verantwoordelijkheden 

 • Zorg dragen voor de realisatie van de hierboven omschreven opdracht
 • Aanspreekpunt zijn voor alle taakgebieden behorende tot het (technisch) aansluiten van leveranciers en bevoegd gezagen
 • (Strategische) beleidsbeslissingen en formele richtlijnen vertalen naar gewenste processen en operationele opdrachten en deze op adequate wijze (laten) implementeren en monitoren
 • (Mede) verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen en het geïntegreerd laten werken van het DSO-LV en weet zijn kennis en ervaring met privacy en security aspecten die hierbij komen kijken in te zetten
 • (Laten) inrichten, monitoren en beoordelen van het aansluitproces van leveranciers en bevoegd gezagen

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 voor 36 uur per week
 • Een WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 10 jaar ervaring, waarvan 5 jaar binnen complexe (IV) projecten en/of programma’s binnen overheid in complexe ketens
 • Minimaal 5 jaar ervaring binnen de Rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties en bestuursorganen, zoals Rijk, Provincie, Waterschap en Gemeente
 • Minimaal 5 jaar ervaring opgedaan binnen de rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties/bestuursorganen met het realiseren van complexe digitale voorzieningen (stelsels) waarin verschillende actoren in een keten samenwerken
 • Recente ervaring (uit de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar) met het inrichten en aansturen van Integraal Keten Testmanagement binnen een groot project of programma
 • Kennis van het DSO en/of Omgevingswet
 • Aan toonbare ervaring met security aspecten bij systeemintraties waarbij meerdere organisaties betrokken zijn, in de rol van security specialist of auditor. Een certificering als CISA, CISSP, CISM is een grote pré
 • Aantoonbaar ervaring met de toepassing van e-overheids voorzieningen (zoals DigiD, en basisregistraties)
 • Minimaal 3 jaar ervaring met Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Certificering voor TMap of ISTQB

Functiewensen

 • Beschrijf uw ervaring als manager in grote, complexe en multidisciplinaire programma’s/projecten in een politiek bestuurlijke omgeving. Geef hiervan een voorbeeld dat het beste aansluit bij deze opdracht, en waaruit security, privacy en testintegratie ervaring blijkt (max. 200 woorden)
 • Beschrijf uw (recente) ervaring met het organiseren/begeleiden van aansluittesten binnen een vergelijkbaar programma in een politieke-interbestuurlijke organisatie
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx