Experience

Experience

Mijn ervaringen heb ik opgedaan in de high-tech sector en de technische automatisering. Grote organisaties zoals Philips/NXP, ASML, Vanderlande en ProRail. Hieronder ziet U een overzicht van allerlei testaspecten en de ervaring in jaren die ik erbij heb mogen opdoen.

Follow Me