Category: service

Test automation

In de high-tech wereld is er een tendency om alle testen te automatiseren. De business case hiervoor is vaak valide. Zeker als het gaat om de testen die bedoeld zijn voor regressie mechanismes. Daarom heb ik in mijn carriere me volledig gericht op het automatiseren van testen. Ik heb ervaring in verschillende technologien. Bijvoorbeeld: QTP/UFT, […]

Read More

Test architectuur

Soms is er behoefte aan een persoon die de lijnen uit kan zetten. Die de stip op de horizon kan bepalen. En niet alleen bepalen, maar ook sturing kan geven hoe we daar moeten komen. De stip aan de horizon heeft te maken met een stukje visie, waar moeten we naartoe op het gebied van […]

Read More

Training & Coaching

Tijdens mijn carriere heb ik veel kennis mogen opdoen van het mooie ambacht testen. Gelukkig heb ik deze kennis ook mogen overdragen naar nieuwe collega’s, software developers en/of testers. Tijdens mijn opdracht bij Vanderlande heb ik bijvoorbeeld alle ‘nieuwe’ Software testers mogen leren hoe ze testen kunnen automatiseren met gebruik makend van Quality Center, Quick […]

Read More

Test process

Waterval, agile werken, SCRUM en het steeds populairder worden Scaled Agile Framework zijn allerlei manier van werken die tot doel hebben om zo voorspelbaar, en later, efficient mogelijk te werken. Allemaal mooie werkvormen. Maar in elke werkvorm zal er ook een plek moeten komen hoe je het beste zou kunnen testen. Dit soort vraagstukken kan […]

Read More

Follow Me